-
Kurs masternivå

Multicultural Leadership

I dette kurset lærer du å lede og manøvrere gjennom ulike multikulturelle og multireligiøse utfordringer. Du får kunnskap om sentrale teorier og forskning på fagfeltet, og du utvikler analytisk kompetanse til å vurdere multikulturelle situasjoner.

Ettersom arbeidsstyrken stadig blir mer mangfoldig, tar programmet sikte på å ruste ledere og organisasjoner til å kunne tenke kritisk og analysere flerkulturell dynamikk på arbeidsplasser og i samfunnet vårt.

For å realisere disse fordelene trenger organisasjoner ledere som forstår kulturelle bakgrunner, tro og holdninger til folkene rundt dem. Det å lede multikulturelle team vil være en berikende erfaring som utvider lederens perspektiver for personlig og profesjonell vekst. Samtidig vil det å lede slike team av forskjellige mennesker bringe med seg en rekke utfordringer som må løses.

Programmet Multicultural Leadership vil øke din bevissthet ved å framheve dilemma og paradokser som ikke nødvendigvis har noen enkel løsning.

Det vil gi deg ideer og nye perspektiver ved å måle seg opp mot multikulturelle løsninger fra både nåtid og fortid, og det har som mål å forandre ditt tankesett og dine lederegenskaper.

Målgruppe

For ledere og ansatte i privat og offentlig sektor. Programmer passer for deg  som skal lede i multikulturelle og multireligiøse utfordringer på mikro-, meso- og makronivå. 

"I tiden fremover vil det bli mer behov for å få flere minoritetsspråklige ut i arbeidslivet, og da må jeg som leder forberede organisasjonen på å kunne ta de godt imot slik at vi får best mulig nytte av medarbeiderne. Kurset har gitt meg innsikt i og forståelse for hvordan lede, samarbeide og samskape sammen medarbeidere med ulike kulturelle bakgrunner."

Terje Viggen

Kommunalsjef, Barnehage

Samlinger

  • Samling 1 - Identitet

I en tid med stor migrasjon og påfølgende sammensatte
grupperinger blir behovet for gruppeidentitet tydelig. Mennesket trenger tilhørighet. Sosial identitet er flere ganger sterkere enn personlig identitet. Hvordan blir således samfunn “ghettofisert”? Det er både fordeler og ulemper ved slike utviklinger. Inngrupper og utgrupper kan på denne måten bli base for mange konflikter.

  • Samling 2 - Kjønn

Spørsmål om kjønn og like rettigheter er svært sentrale i mange
multikulturelle problemområder. Mange av disse stridsspørsmålene har vært i medias søkelys. Det er et spørsmål om makt og maktesløshet, men i mange ulike aspekter. Hvordan man skal forstå og håndtere disse spørsmålene er helt avgjørende i multikulturell ledelse.

  • Samling 3 - Liberalisme og frihet

Liberalismens ideologi har vært fundamental i Vest-Europas
utvikling, og den er fremdeles dominerende i hvordan vi vurderer rett og galt, ikke minst i en bedriftsøkonomisk sammenheng. Denne ideologien har flere ganger kollidert med immigranters tradisjoner og tro. I de siste årene har liberalisme i tillegg støtt mot populistiske strømninger. Flere sentrale tenkere mener vår tid trenger en ny form for liberalisme.

  • Samling 4 - Mangfold og sameksistens

Vi vil fokusere på det personlige lederskap, samt forståelser og ferdigheter til å møte multikulturelle utfordringer og muligheter.

Tema:

  • Samling 5 - Multireligiøse utfordringer

Istanbul som en evig smeltedigel mellom øst og vest og ulike religioner. Stedet er et knutepunkt for møter mellom kulturer og religioner. Hovedtema om multikulturell og multireligiøs sameksistens trekkes opp med spesiell fokus på multireligiøse utfordringer, ikke minst vår tids møter mellom tradisjonsrike religioner og et sekularisert samfunn. Vi vil se hvordan Konstantinopel og Istanbul har møtt disse problemene i fortid og nåtid.

Praktisk informasjon

Forelesere

Forelser Sut I Wong
Forelser Sut I Wong

Sut I Wong

Sut I Wong is Head of Department and Professor of communication and leadership at BI Norwegian Business School, and the course coordinator for Multicultural Leadership. She is also an adjunct faculty at University of Ljubljana and Research Scientist at SINTEF Digital.  

Foreleser Steinar Bjartveit
Foreleser Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit er psykolog og har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsselskapet Keiron AS. Han har forfattet bøker om blant annet consulting og ledelse. Bjartveit er Høyskolelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
Læringsplattformen Insendi har kick-off 21.09

1. samling: 11.10 - 16.10* Foregår i Istanbul
2. samling: 05.12 - 06.12
3. samling: 01.02 - 03.02 2023
4. samling: 15.03 - 17.03 
5. samling: 22.05 - 24.05* Foregår i nærheten av Mjøsa

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
Læringsplattformen Insendi har kick-off 21.09, kl. 12-13

1. samling: 09.10 - 11.10
2. samling: 06.11 - 08.11
3. samling: 18.01 - 19.01 2024
4. samling: 13.04 - 15.04
5. samling: 21.05 - 26.05 Istanbul

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.