-
Kurs masternivå

Multicultural Leadership

Ledelse av mangfold handler om å være i stand til å se mulighetene som ligger i våre ulikheter. Derfor tar dette programmet sikte på å utvikle ledere og organisasjoner som vil bli gode på inkludering og multikulturell ledelse.

Ledelse av mangfold

I en arbeidsverden hvor mangfoldet øker, tilbyr dette programmet nødvendige verktøy for ledere og organisasjoner til å engasjere seg kritisk og dyptgående med flerkulturelle dynamikker på arbeidsplassen og i samfunnet.

Å utnytte potensialet i dette mangfoldet krever ledere med solid forståelse av medarbeidernes kulturelle bakgrunner, trosretninger og holdninger. Samtidig vil det å lede slike flerkulturelle enheter bringe med seg en rekke utfordringer som må løses.

I dette programmet vil du øke din egen bevissthet gjennom å utforske dilemmaer og paradokser som ikke nødvendigvis har noen enkle løsninger. Det vil gi deg nye ideer og perspektiv på multikulturelle løsninger, både i nåtid og fortid, og har som hensikt å utvikle din tenkemåte og lederstil.

Gjennom kurset vil du blant annet:

Hvem passer kurset for?

Programmet passer for deg som ønsker å styrke kompetansen på ledelse av mangfold, inkludering og sosial bærekraft i organisasjoner.

 

Hør Halvar Ensrud fra SAS fortelle om masterprogrammet multicultural leadership

Samlinger

  • Samling 1 - Identitet og tilhørighet

I en tid med stor migrasjon og påfølgende sammensatte grupperinger blir behovet for gruppeidentitet tydelig og mennesket trenger tilhørighet. 

  • Samling 2 - Kjønn og makt

Spørsmål om kjønn og like rettigheter er svært sentrale i mange multikulturelle problemområder.

  • Samling 3 - Liberalisme og frihet

Liberalismens ideologi har vært fundamental i Vest-Europas utvikling, og den er fremdeles dominerende i hvordan vi vurderer rett og galt, ikke minst i en bedriftsøkonomisk sammenheng. 

  • Samling 4 - Sameksistens og mangfold

Vi vil fokusere på det personlige lederskapet, samt forståelse og ferdigheter til å møte multikulturelle utfordringer og muligheter.

  • Samling 5 - Multikulturelle utfordringer (gjennomføres i Istanbul)

Istanbul er et knutepunkt for møter mellom kulturer og religioner. Hovedtema om multikulturell og multireligiøs sameksistens trekkes frem med spesiell fokus på multireligiøse utfordringer. 

Ønsker du mer detaljert informasjon?

 

Kronikk: Ledelse av mangfold krever stor selvinnsikt

"Å basere egen forståelse på kunnskapen om menneskene og samfunnet vi selv vokste opp med, holder ikke lenger", skriver studentene i Multicultural Leadership Elisabeth Abrahamsen, Cathrine Kure Finne og Cecilie Lindflaten i denne kronikken.

 

Les hele kronikken her

Praktisk informasjon

Utsagn fra tidligere student

"I tiden fremover vil det bli mer behov for å få flere minoritetsspråklige ut i arbeidslivet, og da må jeg som leder forberede organisasjonen på å kunne ta de godt imot. Kurset har gitt meg innsikt i og forståelse for hvordan lede, samarbeide og samskape med medarbeidere med ulike kulturelle bakgrunner."

Terje Viggen
Kommunalsjef

Forelesere

Forelser Sut I Wong
Forelser Sut I Wong

Sut I Wong

Sut I Wong is Head of Department and Professor of communication and leadership at BI Norwegian Business School, and the course coordinator for Multicultural Leadership. She is also an adjunct faculty at University of Ljubljana and Research Scientist at SINTEF Digital.  

Foreleser Steinar Bjartveit
Foreleser Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit er psykolog og har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsselskapet Keiron AS. Han har forfattet bøker om blant annet consulting og ledelse. Bjartveit er Høyskolelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
Mellom samlingene vil det være arbeid med nettaktiviteter og artikler på Insendi.

Oppstartswebinar 23.09 kl. 09 - 12
1. samling:  07.10 - 09.10
2. samling:  27.11 - 29.11
3. samling:  27.01 - 28.01 2025
4. samling:  02.04 - 04.04
5. samling:  19.05 - 23.05* Istanbul

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.