-
Kurs masternivå

Multicultural Leadership

Kurset for deg som vil styrke ditt lederskap i krysspunktet mellom identitet, mangfold og liberale verdier.

Dette lærer du:

  • En dypere klokskap om lederes multikulturelle utfordringer basert på de fremste tenkerne i vår tid.
  • Hvordan multikulturell diversitet kan bringe både muligheter og problemer.
  • Hvordan søken etter identitet, aksept og verdighet dominerer alle multikulturelle sammenhenger.
  • Hvordan du anvender slik kunnskap og innsikt i praksis

Vi har blitt et multikulturelt samfunn. Det kommer ikke til å endre seg. Tvert imot vil det øke. Det gjelder ikke bare spørsmål om innvandring og kultur. Makt, kjønn, sex og religion er like aktuelle faktorer. Denne utviklingen blir noe av det mest krevende ledere står overfor de neste tiår.

Å utnytte potensialet i dette mangfoldet krever ledere med solid forståelse av medarbeidernes kulturelle bakgrunner, trosretninger og holdninger. Dette kurset gir ledere og organisasjoner de teoriene og verktøyene de trenger for å lede multikulturelle team.

Kurset utfordrer deg personlig på dine egne forforståelser og fordommer, på hvordan din egen historie og kultur farger den verden du ser.

Kurset gjør deg i stand til å lede flerkulturelle enheter, løse utfordringer som oppstår, og utnytte de mulighetene et multikulturelt team skaper.

Kurset gir deg perspektiver som er like egnet til å forstå storpolitiske forhold som de nære organisatoriske utfordringer. Vi har et utsøkt pensum med toneangivende tenkere, så som Appiah, Srinivasan, Fukuyama og Spivak.

Den siste samlingen er en studietur til Istanbul, midtveis mellom øst og vest!

Dette kurset passer for alle som ønsker en mangfoldig klokskap i stedet for enkle løsninger.

"Kurset har gitt meg innsikt i og forståelse for hvordan lede, samarbeide og samskape med medarbeidere med ulike kulturelle bakgrunner. I tiden fremover vil det bli mer behov for å få flere minoritetsspråklige ut i arbeidslivet, og da må jeg som leder forberede organisasjonen på å kunne ta de godt imot."

Terje Viggen
Kommunalsjef og tidligere kursdeltaker

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem fysiske samlinger på campus i Oslo, med varighet to eller 3 dager over to semestre. Med unntak av den siste samlingen som er en fem dagers studietur til Istanbul. Mellom samlingene vil det være arbeid med nettaktiviteter, læringsprosesser og artikler på læringsplattformen Insendi. Det vil være et oppstartswebinar 23.09 kl. 09 - 12 før samlingene starter.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Forelser Sut I Wong
Forelser Sut I Wong

Sut I Wong

Sut I Wong er leder for Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.  
Og kurskoordinator for dette kurset. 
  

Foreleser Steinar Bjartveit
Foreleser Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit er psykolog og har 20 års erfaring fra konsulentyrket. Bjartveit er høyskolelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.

Hør Halvar Ensrud fra SAS fortelle om kurset

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 16 arbeidsdager på samlinger. Du må også beregne tid til veiledning, selvstudium, gruppearbeid og eksamen. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse livet ellers. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

 

Kronikk: Ledelse av mangfold krever stor selvinnsikt

"Å basere egen forståelse på kunnskapen om menneskene og samfunnet vi selv vokste opp med, holder ikke lenger", skriver studentene i Multicultural Leadership Elisabeth Abrahamsen, Cathrine Kure Finne og Cecilie Lindflaten i denne kronikken.

 

Les hele kronikken her

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer