-
Executive Master of Management in Energy

Jeg styrer karrieren min mot grønnere løsninger

Geolog Paulien Veen hadde et «nå eller aldri»-øyeblikk da hun fikk muligheten til å delta online i deler av BIs Executive Master of Management in Energy. Halvveis gjennom synes hun det er en utfordring, men virkelig verdt det.

Etter å ha jobbet i olje- og gassindustrien siden hun ble uteksaminert i 2002, de siste femten årene som operasjons- og letegeolog med planlegging og overvåking av brønner, tok Veen imot muligheten med åpne armer. Hun hadde lyst til å utvide ferdighetene – og tankebanene sine – gjennom Master of Management in Energy-graden på BI.

«Dette masterstudiet gir en helhetlig oversikt over energisystemet. Det vurderer fossilt brensel og viktigheten av dette i forhold til økonomisk vekst, opp mot energikilder som ikke gir utslipp, som fornybar og kjernefysisk energi. I tillegg gir det deg verktøy til prosjektledelse, verdivurdering og beslutningstaking i prosjekter, lovgivning og forskrifter, og nye forretningsmodeller for energiomstilling. Det gir deg virkelig et 360-graders perspektiv», sier hun.

Å være del av morgendagens energiløsninger

Ønsket om å lede karrieren sin i en grønnere retning passet godt med masterstudiet, som er utviklet for å gi studentene en bred forståelse av de viktigste energiutfordringene.

«Med en slik master kan folk ta kloke avgjørelser om fremtidige energiløsninger, hva enten det er som forretningsutviklere innen fornybar energi eller av smarte digitale løsninger innen energieffektivitet, som strategikonsulenter, som rådgivere for regjeringen og internasjonale organisasjoner, og mye annet», sier Veen.

Lær mer om BI – IFP School Energy-master her.

Professor i Master of Management in Energy, Lars Huemer, sier at masterstudiet, og de som har gjennomført det, vil spille en viktig rolle i årene som kommer. «Land, organisasjoner og individer over hele verden opplever nå virkningen av klimaendringer, varierende energipriser og -forsyning, og usikkerheten som følger i kjølvannet av disse trendene. Det er behov for folk med kunnskap til å navigere og analysere, men også aktivt forme energiøkosystemets fremtid.»

Student Paulien Veen er enig i at ferdighetene hun nå tilegner seg vil være nyttige.

«Med bakgrunn fra oljeindustrien ser jeg viktigheten av fossilt brensel, og at vi kan finne det i nesten alle produkter vi eier. Nå er trenden at fossilt brensel bør unngås. Men sjeldne mineraler og metaller brukt i for eksempel elbiler og vindturbiner er også utvunnet på en ikke bærekraftig måte», sier hun og legger til: «Vi må stille oss selv spørsmål som ‘hva er godene versus kostnadene?’ og ‘hvor kommer råvarene fra?’ Enhver teknologi har sine fordeler og ulemper. Den må tas i bruk på en bærekraftig måte. Og når innovasjonen er dokumentert, må den raskt oppskaleres globalt.»

EMME Alumni

"«Vi må stille oss selv spørsmål som ‘hva er godene versus kostnadene?’ og ‘hvor kommer råvarene fra?’ Enhver teknologi har sine fordeler og ulemper. Den må tas i bruk på en bærekraftig måte. Og når innovasjonen påvises, må den raskt oppskaleres globalt.» "

Paulien Veen

Å ta del i utformingen av energiomstillingen

BIs Executive Master of Management in Energy er et samarbeid mellom to av Europas ledende utdanningsinstitusjoner innen emnet, Handelshøyskolen BI i Oslo og IFP School i Paris.

Masterstudiets varighet er atten måneder, og gjennomsnittsstudenten har tolv års arbeidserfaring og kommer fra alle kontinenter og deler av virksomheten. Professor Huemer tror at kandidater fra både tilbuds- og etterspørselsiden i energisektoren vil ha glede av denne graden.

«Masterstudiet er for deltakere med praktisk erfaring fra flere organisasjoner og sektorer, som har lyst til å ta del i utformingen av den pågående energiomstillingen. Vi søker folk fra tilbudssiden, inkludert olje og gass, og hele spekteret innen fornybare energikilder. Mastergraden er også for folk som ønsker å bidra på etterspørselsiden; suksessen til det grønne skiftet er ikke bare avhengig av å endre forsyningsleddet, men å forstå hele økosystemet med produsenter, forbrukere og prosumere.»

Grenseoverskridende og krysskulturell læring

«Energimasteren er antagelig det mest globale studiet vi har på Handelshøyskolen BI», sier Huemer.

«Deltakere fra hele verden skaper en internasjonal atmosfære i klasserommet, som er viktig for det læringsmiljøet vi ønsker å oppnå. Vårt samarbeid med IFP School i Paris legger til viktige dimensjoner i forhold til internasjonalt perspektiv og energikompetanse.»

Student Pauline Veen mener at det internasjonale aspektet ved studiet er noe av det beste ved det.

«Masterstudiet har ikke bare mange internasjonale studenter, men vi kommer også fra forskjellige bakgrunner. I klassen min er tolv nasjoner representert. Erfaringene og vinklingene alle studentene bidrar med, er fantastisk.»

Hun nøler ikke med å anbefale BI Executive Master of Management in Energy til potensielle kandidater. «Alle studenter har et eget personlig motiv for å være med i en klasse, men alle vil ta del i energiomstillingen. For å si det med den inspirerende foredragsholderen Simon Sineks ord: Det vanskeligste er å begynne. Få dét unnagjort, så blir reisen mye enklere.»

Les mer om Executive Master of Management in Energy-graden her.