-
Executive - videreutdanning

Syv råd til deg som synes personlig utvikling er lettere sagt enn gjort

Synes du det er vanskelig å prioritere tid til egen utvikling, samtidig som du vet hvor viktig det nettopp er å prioritere tid til egen utvikling? Trøsten er at du ikke er alene, og at det finnes gode råd.

Kari Kværner
Professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI

Hjernen styrer valgene vi tar. Revolusjonerende hjerneforskning gjør at vi i dag har mer kunnskap om hvorfor vi reagerer og handler som vi gjør. Dessuten er vi nå blitt klar over at hjernen er plastisk, altså at hjernen kan lære hele livet.

Kari Kværner er professor ved Handelshøyskolen BI og forfatter av boken Hjernemysterier - Å lede seg selv og andre. Her gir hun deg sine beste råd på veien mot utvikling og endring:

1: VÆR BEVISST PÅ AT MOTSTAND ER HJERNENS FØRSTEVALG
Hjernen liker vaner! Hjernen slapper mer av når vi gjør ting som er automatisert, mens å lære noe nytt krever mer tankevirksomhet. Automatiserte handlinger foregår ubevisst og stiller ikke samme krav til viljestyrke. Hvis du skal jobbe med en endring enten i eget liv eller sammen med andre, er det derfor bare å belage seg på motstand. Nettopp derfor er det viktig å bli bevisst hva som motiverer. Velg et mål som gir deg mening.

2: IKKE HA MANGE MÅL SAMTIDIG
Hjernen er dårlig til å multitaske, så det er bedre å fokusere på få mål av gangen. Å sette seg for mange og for ambisiøse mål er en klassisk feil. Helst vil vi alt på en gang. Da er det lett å mislykkes. Færre mål øker sannsynligheten for suksess.

3: IKKE STRESS
Om vi sliter med endring, så være bevisst hva stress gjør med deg. Stress trekker oss ned og hindrer oss i å tenke klart. En hjerne i alarmberedskap er et dårlig utgangspunkt for å lykkes med endring.

4: IDENTIFISER FORSTYRRELSER

Når målet er å finne tid til egen utvikling, må man identifisere hva som forstyrrer i hverdagen. 

Kan jobben gjøres mer effektivt, kan mobilen oftere settes i flymodus, kan man jobbe et sted med færre fristelser? 

Små endringer kan gjøre stor forskjell.

5: SKAP GODE HJERNEFORHOLD
Når vi føler at vi mestrer og opplever flyt, da er hjernen aller best skodd til å lære noe nytt. Oppnåelige delmål lar oss feire seire underveis, og hver gang vi oppnår noe, produseres dopamin – et viktig stoff for hjernens belønnings- og motivasjonssystem. Velbehag og tilfredshet hjelper oss når vi skal sikte mot neste delmål.

6: VÆR UTHOLDENDE
Endring tar tid. Nye vaner krever åtte uker med innsats, så vær tålmodig. Tren viljestyrke og visualiser underveis. Påminnelser hjelper deg på veien. Spør deg selv hva du trenger å bli bedre på og hvordan du kan få det til. Når du jobber med noe over lang tid, går du opp nye, dype hjernespor.

7: HJERNEN KAN LÆRE OG FORMES HELE LIVET UT
Før trodde vi at hjernen kun var formbar i barneårene, men det er altså feil. Når du setter deg et mål du er motivert for, kan hjernen endres hele livet. Du blir nemlig det du fokuserer på, og vi blir den hjernen vi jobber for å bli. Med prioritering av utvikling, utholdenhet og øving, så kan du altså bli den du vil være.


Om Kari Kværner:
Kari Kværner er lege, leder, gründer og Norges første kvinnelige professor i øre- nese- hals-medisin. I dag er hun senterdirektør for et forsknings- og innovasjonssenter ved Oslo universitetssykehus, C3 - Centre for Connected Care og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun brenner for å dele hjernekunnskap som kan hjelpe oss å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør.