-
Kompetanseheving under koronakrisen

COVID-19: Gjennomføring av kurs og studier

BI gjennomfører alle kurs som planlagt og vil hele tiden tilpasse undervisningen etter myndighetenes smittevernanbefalinger.

Hvordan gjennomføres kurs under pandemien?

BI forholder seg til enhver tid til de råd og pålegg som utstedes av Kunnskapsdepartementet, FHI og UD. Disse reglene følger vi nøye for å sikre en mest mulig normal studietilværelse for våre studenter.

Regjeringen har fjernet kravet om 1 meter avstand ved undervisning på høyskoler og universiteter. Den store majoriteten av videreutdanningsstudenter ved BI tilhører en aldersgruppe som har mottatt koronavaksine. Undervisningen vil derfor foregå som normalt uten krav til avstand eller munnbind.  I fellesarealer utenfor klasserommene vil det derimot være krav om 1 meter avstand.

Studenter som er i karantene, eller har forkjølelsessymptomer og derfor blir forhindret fra å delta på undervisningen, vil kunne følge undervisningen digitalt i sanntid, det vil ikke gjøres opptak. Gruppearbeid og interaktive samlinger vil ikke gjennomføres digitalt, men studentene vil ha anledning til å organisere digitale/hybride gruppearbeid selv.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne gjøre endringer avhengig av smittesituasjonen og de til enhver tid gjeldende retningslinjer

Spørsmål? Kontakt oss på info@bi.no

Smitteverntiltak

BI vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse seg i takt med endringene. For høsten innebærer dette blant annet:

  • Å styre avvikling av pauser og lunsj, slik at man begrenser kontakt med andre klasser
  • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
  • Det er tilgjengelige hurtigtester i resepsjonen for studenter som ønsker å teste seg

Hva skjer med utenlandssamlinger fremover?

BI forholder seg til de til enhver tid gjeldende reiserådene fra FHI og UD. På bakgrunn av at reiserådet til EU/EØS/Schengen/Storbritannina er opphevet, har BI besluttet å gjennomføre utenlandssamlinger til disse områdene/landene som planlagt denne høsten.

Risikoen ved å reise er mindre enn før, og flere har fått vaksinen. Norge er også koblet på EUs koronasertifikatløsning. Reiser som gjennomføres er tilpasset lokale smittevernregler på stedene vi besøker.

Når det gjelder vårens utenlandssamlinger som er lagt til land utenfor EU/EØS vil BI vurdere dette etter de råd og anbefalinger som da er gjeldende.  Dette vil derfor bli vurdert til våren.

Vårt fokus er som alltid å sikre gode læringsopplevelser og stort kompetanseutbytte, i et trygt og smittefritt miljø - for alle studentene våre.