-
BI Executive

Digitalt endringsarbeid for små og mellomstore bedrifter

Er du en pådriver for endringsarbeid i egen virksomhet? Dette videreutdanningsprogrammet gir deg kompetansen og verktøyene for å gjennomføre endringsarbeid i egen virksomhet i en digital tid.

Digitalt endringsarbeid for små og mellomstore bedrifter

Data og digitale teknologier vil påvirke alle virksomheter, store som små, og stiller nye krav til å gjennomføre omstillinger og endringsarbeid som bidrar til framtidig konkurransekraft og vekst. Dette videreutdanningstilbudet gir deg kompetansen og ferdighetene for å sette i gang endringsarbeid i egen virksomhet gjennom moderne teorier, caser og praktiske verktøy. Tilbudet fokuserer på forhold og problemstillinger som er spesielt relevante i små- og mellomstore bedrifter (SMB).

Kursene gir deg en strategisk forståelse for hvordan virksomheten kan utnytte mulighetsrommet med digitale teknologier, og hvor innovasjon og nyskaping er en sentral del av endringsprosesser som følge av digitalisering. Kursene vil også fokusere på hvordan du kan håndtere og lede organisasjonens evne til kontinuerlig innovasjons- og endringsprosesser i en digital tid.

Programinnhold

Programmet er en kurspakke bestående av fem kurs. Hvert kurs er en selvstendig kunnskapsenhet og du kan ta kursene helt uavhengig av hverandre.

Kursene gir i utgangspunktet ikke studiepoeng, men du får et deltakerbevis fra BI. Dersom du ønsker studiepoeng og et mer formelt kursbevis må du fullføre flere kurs og avlegge en eksamen. Mer informasjon om dette kommer i januar.

Kursoversikt:

Finne digitale initiativ (tilsvarer 2,5 studiepoeng)  Kurs gjennomført vår 2021
Digital innovasjon (tilsvarer 5 studiepoeng)  Kurs gjennomført vår 2021
Organisere for digital innovasjon (tilsvarer 2,5 studiepoeng) Kurs gjennomført høst 2021
Digitalisering og endringskapasitet (tilsvarer 2,5 studiepoeng) Første nettsamling 22.09
Digital strategi for SMB (tilsvarer 2,5 studiepoeng) Første nettsamling 20.10

DIGITALISERING OG ENDRINGSKAPASITET

I kurset Digitalisering og endringskapasitet vil vi se nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. En gruppe som jobber sammen

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

 • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse innsikt i tematikken mennesker og teknologi
 • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringer
 • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
 • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
 • Utvikle kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.


TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Oppstart: 15. september (Læringsplattformen åpner)

Nettsamling 1: 22.09 Kl. 09-12
Nettsamling 2: 29.09 Kl. 09-12
Nettsamling 3: 06.10 Kl. 09-12

Påmeldingen er stengt

FORELESER

Helene Loe Colman er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

DIGITAL STRATEGI FOR SMB

For at digitalt endringsarbeid skal bidra til langsiktig overlevelse må digitale initiativ ha fokus på å utvikle og endre forretningspraksis. Endringer i forretningspraksis kan gi mulighet for å fornye eller endre forretningsmodell. Det kan påvirke hvem man er for sine kunder og samarbeidspartnere, og hvilken rolle man har overfor dem. Dette handler om strategiske valg og posisjonering. I denne modulen knyttes teamene sammen med fokus på strategi.

To smilende mennesker som sitter ved hver sin PC

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kjennskap til:

 • Hva er viktige strategiske beslutninger
 • Ulike forretningsmodeller
 • Hva et strategisk kart og hvordan man kan anvende det
 • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Oppstart: 13. oktober (Læringsplattformen åpner)

Nettsamling 1: 20.10 Kl. 09-12
Nettsamling 2: 27.10 Kl. 09-12
Nettsamling 3: 03.11 Kl. 09-12

Påmeldingen er stengt

FORELESER

Tarjei Heggernes er førsteskolelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Han foreleser blant annet innenfor emner som digitalisering, sosiale nettverk og digital kommunikasjon.

ORGANISERE FOR DIGITAL INNOVASJON

Digital innovasjon krever nye arbeidsformer. Nye arbeidsformer stiller nye krav til organisering. Det gjelder både i en stadig mer digital organisasjon, men også i arbeidet med digitale innovasjoner.

En dame og en mann som snakker sammen på jobben

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

 • Ha kjennskap til prinsippene for "smart og smidig" organisering (aktørorientert organisering)
 • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
 • Ha kjennskap til egenskaper ved teambasert organisering og ledelse

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Oppstart: 18. august (Læringsplattformen åpner)

Nettsamling 1: 25.08 Kl. 09-12
Nettsamling 2: 01.09 Kl. 09-12
Nettsamling 3: 08.09 Kl. 09-12

 

Meld deg på her

FORELESER

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

FINNE DIGITALE INITIATIV

Digital teknologi påvirker alle virksomheter. Skal du kunne utnytte de mulighetene som skapes må du ha forståelse for hvordan digital teknologi utvikler seg og ha erfaring med hvor enkelt det er å ta i bruk nye skybaserte løsninger.

Dame som står med kryssede armer på et kontor

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

 • Forstå hvordan digital teknologi kan påvirke egen forretningspraksis
 • Kunne beskrive muligheter og utfordringer for digitalisering i egen virksomhet
 • Kunne kategorisere ulike digitale initiativ
 • Kunne ta i bruk enkle teknologiske verktøy

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Oppstart: 21. januar 2021 (læringsplattformen åpner)

Påmelding er stengt.

DIGITAL INNOVASJON

Utvikling i digital teknologi har bidratt til nye metoder og verktøy for innovasjon, spesielt for digitale prosesser og tjenester. I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester.  Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en løsning.

En gruppe som ser på ulike grafer på ulike ark sammen

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

 • Ha kjennskap til ulike innovasjonsprosesser og deres egnet for å løse problemer
 • Forstå metoder og prinsipper for digital innovasjon
 • Kunne anvende teknikker og verktøy for digital innovasjon
 • Kunne gjennomføre protyping og eksperimentering

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Oppstart: 23. mars 2021 (læringsplattformen åpner).

Påmelding er stengt

Slik fungerer det

Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker, med nettforelesninger på oppsatte tider.

De enkeltstående kursene gir ikke studiepoeng og det er ingen opptakskrav eller eksamen.