-
Executive - videreutdanning

Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å gjenbruke ressursene våre. Kunnskap om hvordan dette kan gjøres er avgjørende. Deltakelse på kursene er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvorfor disse kursene?

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, bør avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Verdikjedetankegangen er derfor helt sentral for forståelsen av sirkulærøkonomien. 

Derfor har BI, NG Group og Skanska i samarbeid utarbeidet et opplæringstilbud som har som formål å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan du gjennom ditt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger. Kurstilbudet er også relevant for de som jobber inn mot avfalls- og gjenvinningsbransjen i ulike typer virksomheter, som for eksempel bygg og anlegg. 

Opplæringstilbudet består av tre forskjellige delkurs som til sammen utgjør kursserien Avfall som ressurs - nøkkelen til sirkulærøkonomi. Påmeldingsskjemaene ligger på hver enkelt av kurssidene under. Husk å melde deg på alle kursene du har planer om å gjennomføre. Dette gjelder både om du har tenkt å formalisere med eksamen eller ikke.

Vil du lære mer om sirkulæreøkonomi?

Målgruppe

Kurstilbudet er rettet mot medarbeidere i avfall- og gjenvinningsbransjen, og vil være nyttig for selgere, innkjøpere, produksjonsmedarbeidere, prosjektledere og mellomledere. Kursene er også relevante for de jobber inn mot avfalls- og gjenvinningsbransjen i ulike typer virksomheter, slik som virksomheter i for eksempel bygg og anlegg.  

"Selv om jeg har vært i bransjen i mange år har jeg lært mye nytt på disse kursene. Jeg anbefaler kursene for alle som er nysgjerrige på spennende tema innen sirkulære forretningsmodeller eller trenger kompetansepåfyll innen sirkulærøkonomi. "

Bjørn Grobstok Folge

Senior KAM/Sales Manager, Norsk Gjenvinning

"For meg, med realfaglig utdanning, har det vært veldig nyttig å lære å lage en forretningsplan og bli kjent med designdrevet innovasjon. Jeg tenker disse kursene er relevante for oss som er nysgjerrig på sirkulærøkonomi og føler på et kompetansegap på dette området. "

Magnus Pedersen

Gjenvinningssjef, Vesar

Hvordan fungerer det?

 • Gjennomføring: Undervisningen foregår online og består av nettsamlinger og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på 3 uker, med ukentlige 3-timers nettsamlinger på oppsatte tider. På samlingene vil vi bl.a. legge til rette for erfaringsutveksling i grupper. Det er viktig at du prioriterer å sette av tid til disse digitale samlingene. Det gir stor læringsverdi for deg og resten av gruppen din.
 • Det er mulig å delta på det første og andre kurset enkeltvis – uavhengig av serien. Men for å delta på det siste kurset, Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller, bør du ha gjennomført de to andre kursene. Dersom du gjennomfører alle tre kursene i serien, har du mulighet til å formalisere med eksamen som gir 7,5 studiepoeng. Eksamensformen er en hjemmeeksamen som knyttes opp til et praktisk prosjekt.
 • Søknad: Bruk søkeknappen som ligger under hvert kurs. Du kan søke frem til kursstart hvis det er ledige plasser, men vi anbefaler å søke samtidig på de kursene du ønsker å gjennomføre. Det er maks 75 plasser per kurs. Vi praktiserer løpende opptak, så merk deg at det er først til mølla!
 • Pris: Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinning. 

Sirkulære forretningsmodeller 

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan og hva som er betingelsene for at ressurser blir i økonomien lengst mulig. 

Tematikk:

 • Overgang fra lineær til sirkulær økonomi inkl sentrale begreper
 • Sirkulære utfordringer og muligheter innenfor plast, bygg, metaller, trevirke m.v. (eksempler fra bl.a. Skanska)
 • Sirkulære forretningsmodeller, med konkrete eksempler fra bl.a. NG Group
 • Verdien av verdikjede- og økosystemtankegang i den sirkulære økonomien, med konkrete eksempler fra NG Group

Mer informasjon og påmelding

Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller

Kurset gir deg kunnskap om hvilke rammebetingelser som fremmer sirkulærøkonomi og hvordan regulering både kan fremme og hindre overgang fra lineær til sirkulær økonomi. 

Tematikk: 

 • Sirkulærøkonomien inn i et bærekraftsperspektiv hvor krav fra finans, kunder og myndigheter vektlegges
 • Europeiske og nasjonale reguleringer herunder EU taksonomien med vekt på sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
 • Muliggjørende teknologier med konkrete eksempler

Mer informasjon og påmelding

Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller 

Dette kurset gir deg kunnskap og ferdigheter ferdigheter i å utvikle en ny sirkulære forretningsmodell. Dette gjøres i grupper i et selvvalgt innovasjonsprosjekt. I konseptutviklingen design tenking som metode og i beskrivelse av forretningsmodellen brukes sirkulært forretningsmodell kanvas. 

Tematikk:

 • Innovasjonsprosjekt som innebærer kartlegging av en eksisterende verdikjede for overgang til sirkulære løsninger
 • Refleksjon og erfaringsutveksling

Mer informasjon og påmelding

"Jeg anbefaler dette kurset til alle som ønsker faglig påfyll. Som innkjøper er det viktig å forstå prosesser knyttet til sirkulære forretningsmodeller, og jeg var derfor ikke i tvil om å ta kurset."

Tormod Løkken

Innkjøpssjef, Skanska

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudet kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub.