-
Executive Short Courses

Sirkulære forretningsmodeller

Kurset gir deg kompetanse innen sirkulær økonomi og hva som er betingelsene for at ressurser blir i økonomien lengst mulig.

Kurset er en del av kursserien Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi. Tilhørende kurs i serien er Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller og Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller

Hvorfor sirkulære forretningsmodeller?

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentralt i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder. 

I en sirkulær økonomi bør produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer blant annet endringer i design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. En reell overgang vil derfor kreve selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både for forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling.

Modulen gjennomføres i et samarbeid mellom BI, NG Group og Skanska hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger for bygg og anlegg.

Hva lærer du?

  • Hva kjennetegner sirkulære forretningsmodeller?
  • Hva er betingelsene for at ressursene blir i økonomien lengst mulig?
  • Hvordan kan materialer gjenvinnes og gjenbrukes?
  • Hvordan kan materialgjenvinning og avfallsminimering gjøres lønnsomt?

Hvordan fungerer det?

  • Gjennomføring: Undervisningen foregår online og består av nettsamlinger og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på 3 uker, med ukentlige 3-timers nettsamlinger på oppsatte tider. På samlingene vil vi bl.a. legge til rette for erfaringsutveksling. Dersom du gjennomfører alle tre kursene i serien, har du mulighet til å formalisere med eksamen som gir 7,5 studiepoeng. Eksamensformen er en hjemmeeksamen som knyttes opp til et praktisk prosjekt.
  • Søknad: Bruk søkeknappen som ligger under hvert kurs. Du kan søke frem til kursstart hvis det er ledige plasser. Det er maks 75 plasser per kurs. Vi praktiserer løpende opptak, så merk deg at det er først til mølla!
  • Pris: Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinning. 

Kursansvarlig

Ragnhild Kvålshaugen er kursansvarlig for kursserien Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi i bygg og anlegg. Kvålshaugen er Professor Chair på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.

Førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Bente Flygansvær vil også undervise i kursene. I tillegg vil det være bidragsytere fra samarbeidspartnerne. 

 

Kursets samlinger

 

Søk nå

Pinkode 2024

Vil du lære mer om sirkulæreøkonomi?

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudet kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub

Praktisk informasjon

1. samling:  11.09, kl. 13.00 - 15.45
2. samling: 18.09, kl. 13.00 - 15.45
3. samling: 25.09, kl. 13.00 - 15.45