-
BI Executive - videreutdanning

Internasjonal sertifisering

Handelshøyskolen BI sin forsikringsfaglige utdanning er europeisk akkreditert.

Handelshøyskolen BI er sertifisert av europeiske Eficert

Studenter som har tatt Eficert akkrediterte forsikringsfaglige kurs på BI etter 2017, og som har tatt minst 30 sp. innen forsikringsfag  kan oppfylle kravet til akkreditert utdanning. Dette betyr at utdannelsen kan benyttes på tvers av landegrensene i Europa.

De obligatoriske kursene som danner grunnlaget for autorisasjonene som forsikringsmegler, er alle akkreditert av Eficert. Den europeiske akkrediteringen fra Eficert tilbys derfor alle studentene som har tatt den nye studiemodellen til Forsikringsmeglerne.

"Eficert akkrediteringen BI tilbyr styrker muligheten for jobbmobilitet og fleksibilitet i arbeidslivet. Det gir i tillegg kandidatene tilgang til et stort europeisk jobbmarked, og er med på å sikrer et høyt faglig nivå på rådgivere og meglere i forsikringsbransjen" – sier Gry Varre, Head of Programme Operation, Executive.

Fakta om eficert:

Eficert (The European Financial Certification Organisation) er et europeiske organ som arbeider for felles standarder i forsikringsbransjen. Eficert består av organisasjoner som aktivt representerer utdannelsesinteresser og idealer for forsikringsbransjen og finanssektoren, og de arbeider for en sammenstilt europeisk forsikringsutdanning og felles faglige kompetanserammer.

Med et Eficert-sertifikatet får den ansatte i næringen rett til å bruke tittelen «European Insurance Intermediary» og kandidaten blir søkbar i Eficerts nettbaserte register.

Med akkrediteringen har BI sikret seg en sentral plass i det europeiske nettverket som arbeider målrettet med å påvirke EUs krav til kompetanse og etterutdanning for forsikringsnæringen.Logoen til European Insurance Intermediary

Les mer om eficert her: www.eficert.org

Studietilbud

Se vårt kurstilbud for forsikringsbransjen