-
Minikurs for Finans Norge

Bærekraft som konkurransefortrinn i næringslivet

I dette kurset får du en innføring i hvordan en virksomhet kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn gjennom utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner. NB: Dette kurset er fulltegnet!

Hvorfor bærekraft som konkurransefortrinn?

Bedrifter og samfunn står ovenfor et sett med globale utfordringer. Et  ansvarlig næringsliv må ta sin del av jobben for å nå målene i tide. Krav til grønn vekst krever omstilling til bærekraftig tenking og handling, som igjen påvirker praksis, forretningsmodeller og forretningsmuligheter.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

  • Reflektere over hvordan politiske mål om bærekraft bidrar til at det grønne skiftet er over i ny fase
  • Identifisere trender, konkurransekrefter og drivere for forandring i egen virksomhet
  • Bidra i arbeidet med utvikling av bærekraftig forretningsstrategi og grønne innovasjoner
  • Planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet

Oppbygging og gjennomføring

Kurset gjennomføres 100% nettbasert, studentene deltar fra hjemmekontor eller tilsvarende, med egen PC/MAC eller med telefon/nettbrett. Det er lagt opp til fire moduler, over to uker. Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på ca «2,5 studiepoeng», men gir ikke rett til studiepoeng. Ønsker du senere å utvide og formalisere kompetansen, kan du velge å følge et av BIs "ordinære" kurs på 7,5 studiepoeng. 

Kurset kan gjennomføres når det passer for deg.

Oppstart

  • Anbefalt gjennomføring uke 19 og 20. Materiell tilgjengelig fra mandag 4. mai. Valgfri gjennomføring, men anbefalt over 2 uker.


Kursene er utviklet på bestilling fra Finans Norge, og finansiert av bevilgede midler fra Fondet for bank og finans. 

Kurset er nå fulltegnet.