-
BI Executive - videreutdanning

Læringselementer for finansnæringen

Denne siden er utviklet i et samarbeid mellom Finans Norge og BI. Her har vi samlet innhold vi tror kan være interessant og relevant for deg som arbeider i finansnæringen. Du vil finne en god miks av læringselementer, en kort kursserie utviklet for Finans Norge vår 2020, og oversikt over relevante kompetanseområder og høstens kurs fra BI.

finans norge logo

"BI og finansnæringen har gjennom mange år hatt et konstruktivt og nært samarbeide. Mange ansatte i finans har tatt sin utdannelse her, noe bedriftene drar nytte av hver eneste dag. I urolige tider som vi nå opplever med koronaepidemien, viser samarbeidet seg på en ny måte. På oppfordring fra Finans Norge har BI snudd seg rundt og kan tilby en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer vil bli gjort tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. Dagens situasjon gjør digital læring svært aktuelt og det ønsker BI å legge enda mer til rette for, noe vi i finans er svært fornøyde med".

-Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge

Se videohilsen fra Idar Kreutzer

Webinar-serie: Å lede gjennom krisen

Her kan du se opptak av nylig gjennomførte webinarer fra serien "Å lede gjennom krisen".

Video

Hands On! Lead your people through stormy weather

Video

Det handler om folk - Kommunikasjon i krisetider

Video

Hvordan lede en nasjon gjennom en global finansiell krise?

minikurs for Finans norge

BI har utviklet en helt egen serie av korte kurs for Finans Norge. Her finner du miniutgaver av noen av BIs mest etterspurte spesialkurs. Alle de fire kursene leveres digitalt og består av små webinarer, videoer, podcaster og spørsmålstillinger du kan jobbe med mellom modulene.

Hver undervisningsmodul introduseres med en videoforelesning om dagens tema, samt en gjennomgang/oppsummering av refleksjonsoppgaver studentene kan jobbe med mellom modulene.

Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på ca «2,5 studiepoeng», men gir ikke rett til studiepoeng. Oppstart er rett etter påske (første kurs er tilgjengelig fra uke 17), og påmelding finner du på de ulike kurssidene under. Du velger selv om du vil delta på ett eller flere av kursene.

Ønsker du senere å utvide og formalisere kompetansen, kan du velge å følge et at høstens kurs på 7,5 studiepoeng. Dette er korte kurs som godt lar seg kombinere med jobb. Kursene er utviklet på bestilling fra Finans Norge, finansiert av bevilgede midler fra Fondet for bank og finans. Lykke til!

Følgende kurs tilbys:

Minikurs

Prosjektledelse

Få innsikt i hvordan du organiserer og styrer et prosjekt slik at det bidrar til lønnsomhet og gjennomføringsevne i organisasjonen. NB: Fulltegnet!

Les mer og meld deg på
Minikurs

Digital Forretningsforståelse

I dette kurset får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn. NB: Dette er fulltegnet!

Les mer og meld deg på
Minikurs

Bærekraft som konkurransefortrinn

Få en innføring i hvordan en virksomhet kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. NB: Fulltegnet!

Minikurs

Digitalt endringsarbeid

I dette kurset får du en innføring i hvordan du kan bidra til digitale endringer i egen virksomhet. NB: Kurset er fulltegnet!

Studietilbud og hva du kan gjøre akkurat nå

BI Executive leverer et bredt utvalg av relevante kurs som gjør at du holder deg faglig oppdatert og stiller sterkere i et arbeidsliv i rask utvikling. Kursene er lagt opp slik at du kan ta dem ved siden av jobb.

Er du en av dem som har litt tid akkurat nå? Da anbefaler vi at du tar en titt på de ulike kompetanseområdene nedenfor og velger ditt favorittkurs.
Du har dessuten muligheten til å fylle ut et skjema under, som gir deg tilgang til informasjon om litteraturen som benyttes i nettopp dette kurset, og du kan begynne din kompetanseoppgradering med det samme! Kanskje ønsker du bare å lese litt om temaer du finner interessante og relevante for din hverdag. Ønsker du å fullføre med eksamen og få ny formalkompetanse på din CV, kan du gjøre det ved å søke ett av våre kurs.

Nærbilde av ansiktet til en kvinne som ser bestemt ut
Nærbilde av ansiktet til en kvinne som ser bestemt ut

Ledere som kontinuerlig utvikler seg blir også mer kompetente til å inspirere, utvikle og skape tilhørighet blant sine medarbeidere. Få en bred innføring i ledelse eller bare litt påfyll, enten du skal lede prosjekter, bedrifter eller organisasjoner.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor lede mennesker og prosjekter.

En ung gutt som leker at han kan fly med vinger laget av papp
En ung gutt som leker at han kan fly med vinger laget av papp

Lær om hvordan strategisk ledelse og forretningsutvikling åpner for vekst og innovasjon - og hvordan nye, bærekraftige forretningsmodeller forandrer verden.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor strategi, innovasjon og bærekraft.

Nærbilde av et øye som ser utover
Nærbilde av et øye som ser utover

Markedet og omgivelsene rundt oss endrer seg hyppig og vi må raskt være i stand til å endre på strategi og planer for å lykkes. Lær mer om markedsføring, merkevarebygging og hvordan du mestrer moderne kommunikasjon.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor markedsføring og kommunikasjon.

Illustrasjon av verdenskartet over et bilde av en by ovenfra
Illustrasjon av verdenskartet over et bilde av en by ovenfra

Kjennskap til ulike kulturer og forretningsnormer blir stadig mer viktig i det globaliserte arbeidsmarkedet. Gi karrieren din et løft og kvalifiser deg for nye utfordringer i en internasjonal kontekst.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor Internasjonal business.

En person som klatrer oppover trinn som skal forestille en graf
En person som klatrer oppover trinn som skal forestille en graf

Kunnskap om økonomi gir deg tyngden til å jobbe med det du vil. Forstå sammenhengene, lær verktøyene og hvordan man fatter gode finansielle og strategiske beslutninger.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor finans, økonomi og styring.

En robot hvor biter flyr ut av den
En robot hvor biter flyr ut av den

Den teknologiske utviklingen stiller stadig nye krav til hvordan vi jobber. Lær hvordan du kan bruke data og analyse til å fatte beslutninger og forstå hvordan digitalisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.
Se alle kursene innenfor digitalisering og analytics.

Minemalistisk illustrasjon av en lyspære med en mann kledd i dress inn, samt tannhjul rundt
Minemalistisk illustrasjon av en lyspære med en mann kledd i dress inn, samt tannhjul rundt

Organisasjoner, avdelinger og team står hele tiden overfor utfordringer. Lær hva som skal til for å bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomhetens mål nås.
Se alle kursene vi tilbyr innenfor organisasjonsutvikling og Human Resource Management.

Lese pensum til våre kurs

Ønsker du å lese deg opp til et bestemt kurs eller få faglig input fra vårt pensum? Nå kan du motta pensumlister til våre kurs, ved å melde deg på under. Du kan velge to kurs, og navnet på disse fører du inn i skjemaet. 

Meld deg på her

9 av 10  Executive-studenter mener karrieremulighetene har styrket seg som et resultat av videreutdanningen de tok på BI.

96,7 % av alle våre Executive-studenter vil anbefale andre å ta videreutdanning på BI.

Ønsker du en uforpliktende vurdering av tidligere utdanning?

En innpassing er en vurdering av tidligere studiepoenggivende utdanning/kurs på bachelornivå, uavhengig av fagområde, som er gjennomført ved BI eller annet godkjente universitet/høyskole. Ved en innpassing vil du få vurdert om det er faglig overlapp på fag du allerede har tatt, dette gjelder fag du har tatt på BI og andre studiesteder.