-
Ledelse

5 råd for hjemmekontor

Sut I Wong, Gillian Warner-Søderholm

God kommunikasjon og rolleavklaring er nøkkelen til suksess.

Koronakrisen setter oss på prøve fordi den tvinger mange til å jobbe hjemmefra. I en studie ba vi fjernarbeidere føre dagbok i to uker. Av denne så vi at de kommuniserte langt mindre med sine kolleger når de jobbet hjemmefra.

De som hadde satt seg som mål å bli mer fokusert ved å jobbe hjemmefra endte med å føle seg hjelpeløse når det gjaldt arbeid. Uten stimuleringen det gir å være på kontoret, føler mange seg avkoblet og isolert. Det kan lede til apati og uklarhet rundt roller.

Under COVID-19 krisen føler mange i tillegg frykt for sykdom og langtidskonsekvenser av tiltakene som iverksettes. I denne sammenheng kan jobben gi en følelse av normalitet. Samtidig kan det faktum at de fleste tvinges til å jobbe hjemmefra gi muligheter til mer fleksibilitet.

Den digitale ‘kaffemaskinen’

Når situasjonen endrer seg raskt trenger ansatte hyppige oppdateringer. På samme måte som medarbeidere ofte samler seg rundt kaffemaskinen på jobb er det nødvendig med samlepunkter i den digitale hverdagen.

Det er viktig at informasjonsflyten er god både mellom ledelse og team, og innad i teamet. Team kan for eksempel etablere faste halvtimesmøter på Skype eller andre plattformer, eller en gruppe på Snapchat. Plattformer som Slack kan bidra til større klarhet i prosjekter.

God kommunikasjon bekjemper følelsen av isolasjon og ensomhet, og er spesielt viktig når man jobber hjemmefra. Her er fem råd til hvordan dette gjennomføres i praksis.

  1. Etabler gode rutiner for informasjonsdeling. Det er viktig at ansatte ikke føler de drukner i informasjon. Informasjonen kan gjerne sorteres på ulike temaer.
  2. Etabler daglige kontaktpunkter for kunnskapsdeling, tilbakemelding eller deling av engasjement.
  3. Bli enige om hva det betyr å være en god kollega. Klarhet og respekt er viktig, si fra om noen oppfører seg ugreit.
  4. Anerkjenn og del resultater og bedriftsnyheter.
  5. Oppfordre hverandre til åpenhet og inkludering, det kan være lett å glemme å invitere teammedlemmer til en chat. Legg til rette for diskusjoner og meningsutveksling digitalt.

 

Forskningen denne artikkelen bygger på er finansiert av Forskningsrådet gjennom SAMANSVAR-prosjektet "Fair Labor in the Digitized Economy" (247725) og TOPPFORSK-prosjektet "Future Ways of Working in the Digital Economy" (275347).

 

Kilde:

Wong, S., Giessner, S., Berntzen, M. & Warner-Søderholm (2019). When feeling isolated working in distributed teams: its antecedents and consequences. Academy of Management Conference Paper https://doi.org/10.5465/AMBPP.2019.10201abstract

Publisert 22. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.