-
Minikurs for Finans Norge

Prosjektledelse

Få innsikt i hvordan du organiserer og styrer et prosjekt slik at det bidrar til lønnsomhet og gjennomføringsevne i organisasjonen. NB: Dette kurset er fulltegnet!

Hvorfor Prosjektledelse?

Kompetanse innen prosjektledelse er stadig mer etterspurt i arbeidslivet. En økende andel oppgaver løses som prosjekter og mer enn en tredel av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjektarbeid.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

  • Etablere et prosjektmandat og lage forpliktende prosjektplaner
  • Organisere og styre et prosjekt på en hensiktsmessig måte
  • Bidra til økt lønnsomhet og gjennomføringsevne i organisasjonens prosjekter.

Oppbygging og gjennomføring

Kurset gjennomføres 100% nettbasert, studentene deltar fra hjemmekontor eller tilsvarende, med egen PC/MAC eller med telefon/nettbrett. Det er lagt opp til fire moduler, over to uker. Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på ca «2,5 studiepoeng», men gir ikke rett til studiepoeng. Ønsker du senere å utvide og formalisere kompetansen, kan du velge å følge et av BIs ordinære kurs på 7,5 studiepoeng. 

Hver modul introduseres med en nettforelesning og bygges rundt en studieguide med læringsmål, oppsummeringer, teoriinnspill - og med koblinger til annen relevant teori, undervisningsvideoer, refleksjonsoppgaver og selvtester. Nettforelesningene anbefales fulgt i sanntid, men blir også tatt opp og kan sees eller repeteres i etterkant. 

Oppstart

  • Uke 17 og 18: Mandager og torsdager fra kl. 19.00 – 21.00
    (NB: live-webinar med opptak for de som ønsker å delta asynkront)


Kursene er utviklet på bestilling fra Finans Norge, finansiert av bevilgede midler fra Fondet for bank og finans. 


Kurset er fulltegnet.