-
Minikurs for Finans Norge

Digital Forretningsforståelse for næringslivet

I dette kurset får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon. NB: Dette kurset er fulltegnet!

Hvorfor digital forretningsforståelse?

Digital forretningsforståelse er å forstå og kunne vurdere rollen informasjonsteknologi (IKT) har i å skape verdi, utvikle og utnytte potensialet og å innovere for en bedrift, samt å tilrettelegge for at bedriften skal fungere overfor markedet og i samfunnet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

  • Identifisere konkurransekrefter og drivere for forandring i egen virksomhet.
  • Forklare aktuelle begreper som har påvirket, eller kan komme til å ha stor innvirkning på forretningsdrift fremover.
  • Redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.
  • Forstå hvilken rolle sosiale medier som teknologier representerer kundefokus i en digitaliseringsstrategi

Oppbygging og gjennomføring

Kurset gjennomføres 100% nettbasert, studentene deltar fra hjemmekontor eller tilsvarende, med egen PC/MAC eller med telefon/nettbrett. Det er lagt opp til fire moduler, over to uker. Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på ca «2,5 studiepoeng», men gir ikke rett til studiepoeng. Ønsker du senere å utvide og formalisere kompetansen, kan du velge å følge et av BIs ordinære kurs på 7,5 studiepoeng.

Hver undervisningsmodul introduseres med en videoforelesning om dagens tema, samt en gjennomgang/oppsummering av refleksjonsoppgaver studentene kan jobbe med mellom modulene.

Kurset kan gjennomføres når det passer for deg.

Oppstart

  • Anbefalt gjennomføring uke 18 og 19. Materiell tilgjengelig fra mandag 27. april. Valgfri gjennomføring, men anbefalt over 2 uker.

NB - Dette kurset har overstiget 500 deltakere og er nå fullt. Praktisk info vil bli sendt ut til alle påmeldte mandag 27. april kl. 12.00.

Kursene er utviklet på bestilling fra Finans Norge og finansiert av bevilgede midler fra Fondet for bank og finans.