-
Minikurs for Finans Norge

Digitalt endringsarbeid

I dette kurset får du en innføring i hvordan du som medarbeider eller mellomleder kan bidra til digitale endringer i egen virksomhet. NB: Dette kurset er fulltegnet!

Hvorfor digitalt endringsarbeid?

Digital teknologi påvirker alle virksomheter, og de må utvikle digital kompetanse for å kunne nyttiggjøre seg teknologien. Digitalt endringsarbeid handler om å kunne identifisere digitale initiativ, gjennomføre en utvikling av tiltak og kunne drive endringsprosesser.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs er deltakerne i stand til å:

  • Identifisere og planlegge digitale initiativ
  • Gjennomføre en digital innovasjonsprosess
  • Forstå betydningen av endringsledelse for vellykkede tiltak

Oppbygging og gjennomføring

Kurset gjennomføres 100% nettbasert, studentene deltar fra hjemmekontor eller tilsvarende, med egen PC/MAC eller med telefon/nettbrett. Det er lagt opp til fire moduler, over to uker. Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på ca «2,5 studiepoeng», men gir ikke rett til studiepoeng. Ønsker du senere å utvide og formalisere kompetansen, kan du velge å følge et av BIs "ordinære" kurs på 7,5 studiepoeng. 

Hver undervisningsmodul introduseres med en videoforelesning om dagens tema, samt en gjennomgang/oppsummering av refleksjonsoppgaver studentene kan jobbe med mellom modulene.

Kurset kan gjennomføres når det passer for deg.

Oppstart

  • Anbefalt gjennomføring uke 20 og 21. Materiell tilgjengelig fra mandag 11. mai. Valgfri gjennomføring, men anbefalt over 2 uker.

Kurset er nå fulltegnet.


Kursene er utviklet på bestilling fra Finans Norge, og finansiert av bevilgede midler fra Fondet for bank og finans.