-
Kurs bachelornivå

Styrekompetanse - FOR LANDBRUKETS VIRKSOMHETER OG ORGANISASJONER

Norsk landbrukssamvirke og Handelshøyskolen BI tilbyr kurs i styrekompetanse rettet mot landbrukets virksomheter og organisasjoner.  

Kurset passer godt for styremedlemmer, styreledere, styresekretærer, rådgivere og konsulenter, ansatte som arbeider strategisk eller som er engasjert i datterselskap.

Deltakerne vil i kurset tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.

Undervisningen vil bli tilpasset og knyttet til samvirkeforetak som selskapsform og opp mot de selskapene som deltakerne representere.

HVORFOR STYREKOMPETANSE?

Kurset gir en praktisk og nødvendig kompetanse for de som ikke har styrekompetanse fra før, og en helhetlig oppdatering for andre som ønsker og trenger det.

Du vil lære om de mest sentrale problemstillingene og teoriene som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv.  Det vil si å møte kravene i lovverket og å ivareta de løpende oppgavene og spesifikke utfordringer virksomheten har. Eksempelvis kan dette være omstilling til bærekraftig drift og økt verdiskaping for kundene og virksomheten gjennom forretningsutvikling og digitalisering.

Sentralt i kurset er for eksempel forståelsen for sammenhengen mellom virksomhetens overordnede styringsimpulser, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesrelaterte, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

 

EMNEOVERSIKT

Noen av emnene du skal igjennom er:

  • Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
  • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
  • Bærekraftig ledelse
  • Styrets lederrolle og styrets ansvar for blant annet strategier, organisering, innovasjon – og utvikling, samfunnsansvar (CSR)
  • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
  • Styrets kontrollfunksjon – økonomi og risiko

Praktisk informasjon

FORELESER

Ketil Hveding er høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI, Campus Trondheim og har lang erfaring med strategiske prosesser som leder og konsulent.

Tore Bråthen er  professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og har skrevet et betydelig antall bøker og artikler. Han har blant anet ledet Demokratiutvalget i OBOS.

TIMEPLAN OG SØKNAD

Gjennomføring høst 2023/vår 2024

Fysisk samling 1, BI Oslo:

14. og 15. november 2023, kl 09.00 - 17.00


Digital samling/webinar via Zoom:

08. januar 2024, kl 18.00 - 20.00

Fysisk samling 2,  BI Trondheim:

06. og 07. februar 2024

Digital samling/ webinar via Zoom:

19. februar 2024, kl 18.00 - 20.00

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

 

SØK NÅ

Bruk PIN-kode 2023

Handelshøyskolen BI:
BI InfoHub
E-post: info@bi.no
Telefon: 464 10 000

Business Development Manager Andreas Bilberg
E-post: andreas.bilberg@bi.no

Norsk Landbrukssamvirke:
Seniorkonsulent Maren Midtgård Heggland
E-post: maren@landbruk.no
Telefon: 478 51 015