-
Nettstudier

Tips til hvordan lykkes som nettstudent

Hvordan lykkes som nettstudent?

Med nettstudier kan du studere når og hvor det passer best for deg - enten du er på reise, bor langt unna en skole eller bare vil studere i ditt eget tempo. Du kan velge mellom hele studier, eller blant en rekke frittstående kurs.

Planlegging og studiestart

1. Kom i gang med studiene ved semesterstart og finn den studieteknikken som passer deg best. Se pedagogiske råd under den grønne «Studiestart-knappen» på studentportalen.

2. Følg planen som blir satt opp av nettlærer i kombinasjon med studieguiden i kursrommet på Itslearning. Det gir deg en jevn progresjon gjennom semesteret og gode råd for hver del av kursgjennomføringen.

Delta aktivt

3. Delta i kollokviegruppe med medstudenter. Ta initiativ til gruppedannelse selv, eller bli med hvis andre inviterer. Gruppemøter kan fungere fint både på Zoom eller fysisk.  Samarbeid gir bedre læring, og forplikter deg mer til fremdrift.

4. Delta aktivt på webinarene. Still spørsmål eller delta i diskusjoner. Benytt tiden du har med nettlærer og medstudenter godt.

Lag deg gode rutiner

5. Planlegg å besøke kursrommet på itslearning minst to ganger i uka. Still spørsmål selv når det er noe du lurer på. Prøv også å svare på andres spørsmål dersom du føler deg kvalifisert til det. Det gir god læring å hjelpe andre.

6. Sett av tid til å gjennomføre de aktivitetene nettlærer legger opp til, og benytt det som legges ut på itslearning underveis. De frivillige innsendingsoppgavene gir deg nødvendig skrivetrening for eksamen og du får tilbakemelding på eget arbeid.

Å lære tar tid

7. Informer nære relasjoner om at du studerer, så de får forståelse for at dette er tidkrevende. Ta deg tid til å trene og sove tilstrekkelig så du får overskudd til å studere!

8. Vær forberedt på at du til tider ikke forstår noen ting og at det meste virker håpløst. Det er en naturlig del av læringsprosessen og du vil oppleve at brikkene faller på plass etter hvert!