Ansattprofil

Jan Kudlicka

Postdoktorstipendiat - Institutt for datavitenskap og analyse

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2021 Uppsala University Philosophiae doctor