Fagprofil

Eirill Bø

Førstelektor - Institutt for regnskap revisjon og foretaksøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1988 BI Norwegian Business School Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer/ Associate Dean
1991 - Present Own firm Consulting, logistics
1987 - Present BI Norwegian Business School Part-time teacher
1991 - 2011 BI Norwegian Business School Industrial Professor
1988 - 1991 Norconsult Logistics Advisor
1985 - 1988 Tine, Norske Meierier Transportation Manager
1983 - 1985 Narvesen Engros Consultant, transportation