-
Ansattprofil

Tor Tangenes

Dosent - Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Publikasjoner

Steen, Riana & Tangenes, Tor (2017)

The trinity of resilient organisation: aligning performance management with organisational culture and strategy formation

International Journal of Business Continuity and Risk Management (IJBCRM), 7(2), s. 127- 150. Doi: 10.1504/IJBCRM.2017.086069

In this work, we argue that resilience, as the fundamental quality needed to prosper from significant change that disrupts an organisation's expected patterns of events, depends on the organisation's culture, strategy content and formation and performance management systems. Thus, it is thought-provoking that research in the field of performance management is largely disconnected from the adjoining fields of culture, strategy formation and safety management. By discussing features of and connections between organisational culture and strategy formation for resilient organisation, we provide a platform on which a performance management framework is developed. Vital in this respect is an organisation's ability to address the factual, potential, actual and critical. On the one hand, our work aspires to shed light on and bring research attention to the trinity of organisational culture, strategy formation and performance management. On the other, our suggested resilient performance management framework contributes to make the concept of resilience operational.

Steen, Riana & Tangenes, Tor (2017)

Toward Resilient Organization: Strengthening Performance Management in an Era of Turbulent Change

Walls, Lesley; Revie, Matthew & Bedford, Tim (red.). Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016)

Tangenes, Tor & Gjønnes, Svein Hermod (2012)

Målbærende plan eller plankritisk prognose? : om budsjettets plass i målstyring

Praktisk økonomi & finans, [29](4), s. 25- 38.

Tangenes, Tor (2010)

Måling av virksomhetens effektivitet: Om hvordan verdier av ytelser fra kompetanse bør måles

Praktisk økonomi & finans, 27(2), s. 93- 108.

Gjønnes, Svein H. & Tangenes, Tor (2009)

Regndans eller dans på roser? et kritisk blikk på den rådende læringstradisjonen i økonomi- og virksomhetsstyringsfagene

Magma forskning og viten, 12(1), s. 51- 70.

Tangenes, Tor (2007)

Når to finansielle måltall møter ressursbasert firmateori og fremvokst strategi nødvendige korreksjoner av regnskapstall og et forslag til videreutvikling

Magma forskning og viten, 10(3), s. 81- 102.

Tangenes, Tor (1)

Samordning av kurs - det svakeste leddet i bachelorutdanningen?

Magma forskning og viten [Kronikk]

Tangenes, Tor & Nordtømme, Tor Olav (2023)

Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring, 2. utg.

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor & Nordtømme, Tor Olav (2022)

Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor & Sending, Aage (2019)

Økonomistyring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor & Gjønnes, Svein Hermod (2016)

Økonomisk styring 2.0

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor (2014)

Studieguide for BØK 3551 Praktisk økonomi- og virksomhetsstyring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Tangenes, Tor (2014)

Studieguide for BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Tangenes, Tor & Gjønnes, Svein Hermod (2014)

Økonomi- og virksomhetsstyring: Strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte, 2. utg

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor & Gjønnes, Svein H. (2013)

Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring, 2. utg

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor (2012)

Studieguide til Praktisk økonomi- og virksomhetsstyring - BØK 3551

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Tangenes, Tor (2012)

Studieguide til Økonomi- og virksomhetsstyring - BØK 3541

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Gjønnes, Svein H. & Tangenes, Tor (2012)

Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Gjønnes, Svein H. & Tangenes, Tor (2012)

Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor (2011)

Studieguide til Praktisk økonomi- og virksomhetsstyring - BØK 3551

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Tangenes, Tor (2011)

Studieguide til Økonomi- og virksomhetsstyring BØK 3541

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Sending, Aage & Tangenes, Tor (2008)

Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Sending, Aage; Tangenes, Tor & Gjønnes, Svein H. (2007)

Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetsstyring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Sending, Aage & Tangenes, Tor (2006)

Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Tangenes, Tor (2001)

The Stochastic Parameter Approach to Residual Income Valuation

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1996 Norwegian School of Economics, NHH Master Cand. Merc.
1985 Arizona State University M.B.A.
1981 Handelsakademiet Diploma in Market Economy
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Teaching Professor
1999 - 2017 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1996 - 1999 BI Norwegian Business School Adjunct Lecturer
1996 - 1998 Oslo Markedshøyskole Lecturer
1996 - 1998 Folkeuniversitetet i Oslo Lecturer
1991 - 1996 Norges Handelshøyskoles kompetansesenter, (NHH) Inspector
1990 - 1996 Norges Handelshøyskoles kompetansesenter, (NHH) Lecturer/ supervisor
1988 - 1990 Norske Eurobygg AS Manager
1987 - 1988 Wing‐Car Air Service AS Manager
1985 - 1987 Fokus Finance AS Marketing manager
1982 - 1983 Norwegian Defence, Coast Artillery Branch Consultant