Fagprofil

Dag Jørgen Hveem

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1995 University of Oslo Master Cand. Jur.
1990 BI Norwegian Business School Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
1995 - 2011 BI Norwegian Business School Industrial professor
2007 - 2008 Copenhagen Business School Researcher
2000 - 2001 Oslo byfogdembete Judge
1992 - 1995 Bankakademiet (BI Norwegian Business School from 1994) Consultant/ Advisor (Teaching)
1991 - 1992 University of Oslo Research assistant
1981 - 1990 Kreditkassen (Nordea) Advisor (Accounting)