Fagprofil

Gina Bråthen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2015 - Present BI Norwegian Business School Associate professor