-
Kurs masternivå

Arbeidsrett og arbeidsliv

Dette kurset gir deg innsikt i lovene og reglene i arbeidslivet, og evnen til å håndtere juridiske problemstillinger på arbeidsplassen.

Dette lærer du:

  • Grundig innføring i arbeidsrett.
  • Evnen til å anvende juridisk metode.
  • Ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger.

Dette kurset er for deg som vil forstå og kunne reglene i arbeidslivet. Du får solid kunnskap om de juridiske rammebetingelsene som gjelder i arbeidsforhold - som for eksempel ansattes rettigheter, forskjellige ansettelsesformer, krav til arbeidsmiljø, diskriminering og personvern. 

Du vil også lære om arbeidsrett i et samfunnsperspektiv. Blant annet ser vi på trepartsmodellen og det norske tariffsystemet, og hvordan det påvirker næringslivet og samfunnet generelt.   

Når du er ferdig med kurset, skal du være godt rustet til å kunne forstå og håndtere juridiske problemstillinger som kan oppstå på en arbeidsplass.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som trenger kunnskap om  lover og regler i arbeidslivet, for eksempel rundt ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold. Blant våre studenter finnes både ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. 

"Jeg valgte dette kurset da jeg ønsket en bredere innsikt i rammebetingelser som kan sees i sammenheng med HR-arbeidet. Innsikten jeg har fått i arbeidsretten har hatt direkte betydning for hvordan jeg utfyller min rolle som daglig leder, og jeg har fått en vesentlig kompetanseøkning. "

Kenneth Dirchsen

Tidligere student

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer i fire fulle dager på campus Oslo i Nydalen.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Samlinger

Forelesere

Gina
Gina

Gina er kursansvarlig for dette kurset. Hun er førsteamanuensis (Ph.d.) ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og underviser særlig innenfor selskapsrett og arbeidsrett. Gina har tidligere jobbet i advokatfirmaet Schjødt.

Gina har også tidligere vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet fagboken Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, i tillegg til flere vitenskapelige artikler. 

Alexander
Alexander

Førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring. Tok sin Ph.d. i ved Universitetet i Oslo i 2018, med doktoravhandlingen "Fredsplikten i tarifforhold".

Han har tidligere jobbet som advokatfullmektig i BAHR, og vært konstituert dommer i Arbeidsretten. 

Jan
Jan

Professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har erfaring som advokat fra flere høyprofilerte saker. Fougner er regnet som Norges fremste ekspert på granskning og den ledende advokaten innenfor blant annet arbeidsrett, compliance og krisehåndtering.  

Kurt
Kurt

Førsteamanuensis II (ph.d.) ved institutt for rettsvitenskap og styring, Han er også advokat hos NHOs advokattjenester, der han prosederer i rettssaker innen individuell og kollektiv arbeidsrett. 

Kurt skrev sin doktoravhandling om kollektiv arbeidsrett, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

"Kursets innvirkning på min karriere har vært betydelig. Som leder har jeg ofte blitt konfrontert med situasjoner som krever innsikt i arbeidsrett. Kurset har gitt meg kapasitet til å håndtere ulike juridiske utfordringer som kan oppstå i daglig drift."

Sheraz Afzal

Leder Strategi & Økonomi, Rogstad

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember. 

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

Kursdetaljer