-
Kurs masternivå

Arbeidsrett og arbeidsliv

I dette programmet får du innsikt i og forståelse for det arbeidsrettslige regelverket som gjelder i organisasjoner og virksomheter.

Hvorfor Arbeidsrett og Arbeidsliv?

Det stilles flere krav til deg med ansvar for ansettelser og arbeidsforhold i en bedrift. Du må kjenne det grunnleggende regelverket innenfor arbeidsretten, men også ha en forståelse av hvordan den arbeidsrettslige reguleringen påvirker samfunnet og virksomheten. På toppen av det må du kunne ta stilling til bedriftsdemokrati, styringsrett og problemstillinger knyttet til ikke-diskriminering, samt nye spørsmål i forbindelse med personvern (GDPR).

Gjennom dette programmet får du kunnskaper om reglene og rammebetingelsene som gjelder i arbeidslivet.

Deltakerne lærer om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold, i tillegg til å kunne forstå og håndtere de juridiske problemstillingene som oppstår når organisasjoner gjennomgår omstilling, enten det skjer i Norge eller internasjonalt.

Programmets samlinger

  • Introduksjon: Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten. Det vil bli gitt en gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt innføringer i gjeldende rettsregler ved etablering av ansettelsesforholdet og ulike måter å organisere arbeidskraft.
  • Arbeidsmiljø, likebehandling, samarbeid og kollektive løsninger: Samlingen omhandler krav til arbeidsmiljø. Videre lærer studentene om kravene til likebehandling og forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Videre gis en grundig gjennomgang av tariffrettslige emner.
  • Arbeidstakerbeskyttelse: Samlingen omhandler de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold. 
  • Omstilling og nedbemanning: Samlingen skal gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir videre kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse.
  • Statsansatterett, internasjonal arbeidsrett, pensjon, personvern og GDPR: Samlingen behandler problemstillinger som er aktuelle for arbeidsforhold i offentlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. Videre behandles regelverket om personvern og kontrolltiltak i arbeidsforhold.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. Her får du kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet; for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.

"Jeg valgte dette programmet da jeg ønsket en bredere innsikt i rammebetingelser som kan sees i sammenheng med HR-arbeidet. Innsikten jeg har fått i arbeidsretten har hatt direkte betydning for hvordan jeg utfyller min rolle som daglig leder, og jeg har fått en vesentlig kompetanseøkning. "

Kenneth Dirchsen

Praktisk informasjon

"Kursets innvirkning på min karriere har vært betydelig. Som leder har jeg ofte blitt konfrontert med situasjoner som krever innsikt i arbeidsrett. Kurset har gitt meg kapasitet til å håndtere ulike juridiske utfordringer som kan oppstå i daglig drift."

Sheraz Afzal

Leder Strategi & Økonomi, Rogstad

Forelesere

Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis (Phd) ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og kursansvarlig for dette programmet. Gina har tidligere arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, samt i advokatfirmaet Schjødt. Hun underviser og forsker særlig innenfor selskapsrett og arbeidsrett. Gina er også forfatter av fagboken Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, i tillegg til flere vitenskapelige artikler.

Jan Fougner

Jan Fougner er professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har forfattet en rekke fagbøker og som advokat har han erfaring fra flere høyprofilerte saker. Fougner er av Finansavisen rangert som Norges fremste ekspert på granskning og regnes også som den ledende advokaten innenfor flere fagfelt, blant annet arbeidsrett, compliance og krisehåndtering. 

Anette Grønnerud-Hemmingby

Anette Grønnerød- Hemmingby er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Hun har sin doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er forfatter av boken Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Hemmingby representerer arbeidsrettsgruppen ved Handelshøyskolen BI i det internasjonale arbeidsrettsnettverket LLRN – Labour Law Research Network og er Academic Board Member i tidsskriftet EELC. Hun er også en av initiativtagerne bak etableringen av det nordiske forskernettverket NNLLS – Nordic Network og Labour Law Scholars, tidsskriftet The Nordic Journal of Labour Law og Norsk arbeidsrettshistorisk forening. Hemmingby har bred erfaring fra så vel privat som kommunal og statlig sektor, og har skrevet flere artikler og bøker om temaet arbeidsrett.

Alexander Skjønberg

Alexander Sønderland Skjønberg har en master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han har vært førsteamanuensis på BI siden 2017.

Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten.Knut Weltzien

Kurt Weltzien er førsteamanuensis II (phd) ved institutt for rettsvitenskap og styring hos BI, og advokat hos NHOs advokattjenester. Kurt har skrevet doktoravhandling om kollektiv arbeidsrett og publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Arbeidet hos NHO består i å prosedere rettssaker for medlemsbedrifter i retten innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 03.09 - 06.09
2. samling: 05.11 - 08.11
3. samling: 14.01 - 17.01 2025
4. samling: 11.02 - 14.02
5. samling: 11.03 - 14.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.