-
Ansattprofil

Lars Thue

Professor emeritus - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Thue, Lars (2019)

En samlet kraft. Strøm og spenning på Agder 1990-2018.

Fagbokforlaget.

Thue, Lars; Ekberg, Espen & Myrvang, Christine (2016)

Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet, 1866-2016

Universitetsforlaget.

Thue, Lars (2015)

Norway: a resource based and democratic capitalism (på koreansk)

Fellman, Susanna; Iversen, Martin Jes, Sjøgren, Hans & Lars, Thue (red.). Creating Nordic Capitalism (Korean translation)

Thue, Lars (2014)

Næringslivshistoriens institusjonalisering i Norge

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Thue, Lars (2014)

Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014

Universitetsforlaget.

Thue, Lars (2013)

Connections, Criticality, and Complexity. Norwegian Electricity in Its European Context

Kaijser, Arne; Högselius, Per, Hommels, Anique & van der Vleuten, Erik (red.). The Making of Europe's Critical Infrastructure

Thue, Lars & Sekne, Ivar (2011)

De temmet vannet. Statkrafts tekniske kulturhistorie

Universitetsforlaget.

Thue, Lars (2008)

Norway: a resource-based and democratic capitalism

Fellman et al. (eds.), Creating Nordic Capitalism - The business history of a competitive periphery

Iversen, Martin Jes & Thue, Lars (2008)

Creating Nordic capitalism - the business history of a competitive periphery

Susanna Fellman, Martin Jes Iversen, Hans Sjögren and Lars Thue (eds), Creating Nordic Capitalism. The Business history of a Competitive Periphery

Thue, Lars (2008)

Historie som vare. Systemteoretiske refleksjoner fra en vareproduserende historiker

Heimen - Lokal og regional historie, 45(2), s. 101- 108.

Skjold, Dag Ove; Thue, Lars & Thue, Lars (2007)

Statens Nett. Systemutvikling i norsk elforsyning

Universitetsforlaget.

Thue, Lars (2006)

Nye forbindelser: 1970-2005

Gyldendal fakta.

Nilsen, Yngve & Thue, Lars (2006)

Statens kraft . Miljø og marked 1965-2006

Universitetsforlaget.

Thue, Lars (2005)

Energiske forbindelser

Frauke Stuhl og Jan Hecker-Stampehl (red), Norsk-Tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser

Thue, Lars (2003)

Historie som framtidsforskning

Christina Florin & Torbjörn Lundqvist (red): Historia – en väg till framtiden?

Thue, Lars (2002)

Kommunens rolle i norsk elforsyning. Fra innovatører til etterslepere?

Fra forvaltning til marked - kommunen som eier av foretak og selskap

Knutsen, Sverre Richard; Amdam, Rolv Petter Storvik & Thue, Lars (1997)

Bedrift og Samfunn, 2. utg

Fagbokforlaget.

Thue, Lars (2015)

Mellommannens tid

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2015)

Kodet politikk

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2015)

Eierskapslogikker

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2015)

Synlige hender

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2012)

Telenor: et produkt av monopol og proteksjonisme

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2012)

Kraftmarkedet mister nå kontakten med sin egen begrunnelse

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Hvem eier vinden?

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Mobilfaktisiteten

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Utdyp demokratiet

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Arvesølvets verdi

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Fram med sparebøssa

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2011)

Å ville være stor

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (1)

Mer ånd enn materie

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (1)

Erna og eierskapet

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (1)

Falsk nødvendighet

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (1)

25 år hos blårussen

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (1)

Folkelig finans

Klassekampen [Kronikk]

Thue, Lars (2018)

"Men de er ikke drabantbyer"

[Popular scientific article]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Thue, Lars (2016)

Arvesølvet og vannkraftens politiske økonomi

[Popular scientific article]. Nytt Norsk Tidsskrift

Thue, Lars (2014)

From History of Infrastructures to the History og Logistics

[Academic lecture]. New Directions in the History of Infrastructures.

Thue, Lars (2014)

Å konstruere sparebankenes historie

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2014)

En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2013)

Sparebankforeningens samarbeid med tyskerne

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2013)

"Sløydlæreren" som ble byggmester. Sparebankforeningens storhetstid 1965-1984

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2013)

Sparebankene som kvinnefrigjørere

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2013)

Sparebankenes kulturkamp

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Staten og sparebankenes "mislige Virkninger"

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Hitlers "stimulerende førerskap"

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Sparbankborgerskapet

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Når fiffen begår underslag

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Voss Sparebank som sentralbank

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2012)

Sparebankforeningens vanskelige start

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2011)

Comments on the book: "Business History in Sweden . Näringslivshistoria i Sverige" Gidlunds Förlag, 2011

[Academic lecture]. The Swedish Economic History Meeting 2011.

Thue, Lars (2011)

Ta ansvar for arkivene!

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Thue, Lars (2011)

En svært begavet taper: Ludvig Kristensen Daa

[Popular scientific article]. Historikeren

Thue, Lars (2011)

Historikerskapte markeder - fra en markedskonstruktørs hverdag

[Popular scientific article]. Historisk Tidsskrift (Norge), s. 445- 453.

Thue, Lars (2010)

CRITICALITY, COMPLEXITY AND CLIMATE. Norwegian Electricity in its European Context

[Academic lecture]. Inventing Europe closing conference / 4th Tensions of Europe Plenary Conference.

Thue, Lars (2008)

Wanted: A History of Economic Flows: The long-term interaction of economic flows, logistics and institutions

[Academic lecture]. EBHA conference.

Thue, Lars (2008)

Creating the Introduction to 'Creating Nordic Capitalism'. The discussions on a common theoretical framework

[Academic lecture]. EBHA conference.

Thue, Lars (2003)

For egen kraft. Kraftkommunene og det norske kraftregimet 1887-2003

[Scientific book]. Abstrakt forlag.

Thue, Lars & Rinde, Harald (2001)

Samarbeidets kraft : elforsyning og bransjeorganisering 1901-2001

[Scientific book]. Energi forlag.

Thue, Lars (1998)

Amerikabrev. Å velge eller ikke velge ...

[Popular scientific article]. ?

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1977 University of Oslo Master Cand. Philol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Professor emeritus
2011 - 2016 BI Norwegian Business School Senior Researcher
2002 - 2011 BI Norwegian Business School Professor
2000 - 2002 BI Norwegian Business School Senior Researcher
1991 - 2001 BI Norwegian Business School Adjunct Associate Professor
1991 - 1999 BI Norwegian Business School Researcher 2
1989 - 1990 BI Norwegian Business School Researcher
1987 - 1988 Statens teleforvaltning Information officer
1986 - 1987 Teledirektoratets forskningsinstitutt Information officer
1977 - 1986 Freelancer Commissioned researcher