-
Årsrapport 2019

Akkrediteringer og rangeringer

BI er rangert som Norges beste handelshøyskole, men har ikke en like sterk merkevare i utlandet. Akkrediteringer og rangeringer er derfor et viktig kvalitetsstempel som viser at vi har programmer på linje med de beste i verden. De har betydning for vårt omdømme både nasjonalt og internasjonalt, øker verdien av et vitnemål fra BI og er verdifulle i konkurransen om å rekruttere internasjonale fagkrefter og studenter.

AKKREDITERINGER

Som institusjon gir akkrediteringene oss internasjonal anerkjennelse og status blant andre universiteter og høyskoler. Akkrediteringene er en viktig døråpner når vi ønsker å etablere verdifulle samarbeid og allianser med andre institusjoner.

BI er den eneste handelshøyskolen i Norge med alle de tre fremste internasjonale akkrediteringene; EQUIS (European Quality Improvement Systems), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og AMBA (The Association of MBAs). Skoler med alle de tre akkrediteringene kalles Triple Crown-skoler. På verdensbasis har kun én prosent av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering.

BI har hatt EQUIS-akkreditering siden 1999, AMBA-akkreditering siden 2013 og AACSB-akkreditering siden 2014. I 2018 ble BI re-akkreditert fra AMBA for fem nye år. I juni 2019 ble vi re-akkreditert fra AACSB, også det i fem nye år. Våren 2019 startet EQUIS sin re-akkrediteringsprosess som kulminerer med komitebesøk hos BI i mars 2020. 

Å oppnå og beholde akkrediteringer krever systematisk arbeid med kvalitet i utdanning, i forskningen og alle deler av organisasjonen vår. Kravene til re-akkreditering blir stadig høyere, og akkrediteringsorganene gjør nøye vurderinger av institusjonens evne til å vedlikeholde og forbedre egne standarder.

I den knallharde konkurransen i EMBA-markedet er AMBA-akkrediteringen, sammen med Triple Crown, særdeles viktig i rekrutteringsarbeidet til vår Executive MBA.

I 2016 ble BI blant verdens første utdanningsinstitusjoner til å få sertifiseringen EFMD Online Course Certification System (EOCCS). Denne tildeles skoler som lykkes med å ta i bruk fremtidens undervisningsformer, basert på kvaliteten av deres nettbaserte kurs. I 2019 ble sertifiseringen vår fornyet av EFMD.

I 2008 ble BI akkreditert som vitenskapelig høyskole av NOKUT. I 2017 etablerte de en ny tilsynsmodell og samme år ble vi del av en pilot der fire vitenskapelige høyskoler deltok underlagt tilsyn. Tilbakemeldingene fra NOKUT viste da at vi gjør mye godt kvalitetsarbeid, men samtidig er avhengig av at flere prosesser må systematiseres før vi innfrir kravene til den nye tilsynsmodellen. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har BIs prosjektarbeid med nytt og revidert kvalitetssikringssystem pågått gjennom hele 2019, før det skal implementeres i 2020.

RANGERINGER

Financial Times har ni programrangeringer og vi deltar i fem av disse, i tillegg til den overordnede skolerangeringen. De viktigste måleindikatorene er knyttet til tidligere studenters lønnsnivå, karriereutvikling og måloppnåelse, samt kundetilfredshet.

BI havnet på 36. plass på den årlige Financial Times European Business School Rankings 2019, opp én plass fra 2018. Det plasserte oss som den beste skolen i Norge og nummer fire i Norden.

I delrangeringen for Executive MBA-programmer kom BI-Fudan MBA på 27.plass, opp to plasser fra 2018. Gledelig var det også at BIs Executive MBA ble rangert på 89. plass, etter å ha havnet utenfor topp 100-listen i 2018. I delrangeringen Masters in Management rangeres siviløkonomstudiet vårt som det 88. beste i Europa, ned én plass fra 2018.

I rangeringen Executive Education - Customised, som tar for seg skreddersydde kurs eller programmer rettet mot etter- og videreutdanningsmarkedet, får vi en 66. plass, likt som i 2018. I delrangeringen for åpne kurs, Executive Education - Open, får vi en 75. plass, ned to plasseringer fra 2018.