-
Årsrapport 2019

Rektors forord

2019 har på en rekke områder vært kjennetegnet av målrettet arbeid for å ruste Handelshøyskolen BI best mulig for fremtiden. Prioriteringene og innsatsen vi legger ned skal sikre at BI også fremover skal være å finne blant Europas ledende handelshøyskoler.

<<Tilbake til forsiden                                       Neste kapittel: Strategi 2025>>

Arbeidet med å innovere og revitalisere studieporteføljene har stått høyt på dagsorden. Søke- og opptakstallene for BIs heltidsstudier var i 2019 tilbake på et høyt nivå etter et fall i 2018.

Å legge til rette for studentenes læring står øverst på prioriteringslisten vår, også i årene som kommer. Dette fordrer relevante studier med tydelige læringsmål og studiemodeller som sikrer studentenes mulighet til å kombinere internasjonal utveksling og internship underveis i studieløpet.

Vi har også vektlagt arbeidet med å utvikle en mer åpen, forutsigbar, dokumentert og lærende kvalitetskultur. I 2020 implementerer BI et nytt studiekvalitetssystem for å sikre at vi systematisk dokumenterer alle prosesser knyttet til utvikling og revisjon av skolens kurs og studieprogrammer.

For femte året på rad blir BI rangert som Norges beste handelshøyskole av Financial Times. Våre egne undersøkelser viser også at våre studenter og alumni er særdeles ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Vi rigger BI for en framtid med et næringsliv og arbeidsmarked i stor omstilling. En rekke store digitale investeringer implementeres i 2019 og 2020. Vi prioriterer digitalisering av BIs kjernevirksomhet og flere sentrale støttefunksjoner til beste for studenter og ansatte. I 2019 ble det besluttet å etablere et nytt institutt for datavitenskap. Instituttet vil være etablert fra høsten 2020. I tillegg vil et forskningssenter etableres i samarbeid med forskningsinstituttet Simula.

Bærekraft var et nøkkelord da vi åpnet vårt nye energieffektive og moderne campus i Stavanger høsten 2019. BI var også samarbeidspartner til Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

I løpet av året lot vi oss imponere av BIs studenter som vedtok å fusjonere SBIO og BIS til én felles studentforening fra 1. januar 2020. BISO bidrar til å gjøre BI til en enda bedre skole og gir BI-studenter en sterkere stemme i den nasjonale studentpolitikken.

Vårt arbeid med å forberede studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid fortsetter med full styrke i 2020. En stor takk til alle studenter, ansatte og alumni som har bidratt til BIs utvikling i året som gikk.

Inge Jan Henjesand
Rektor

<<Tilbake til forsiden                                      Neste kapittel: Strategi 2025>>