-
Årsrapport 2019

Strategi 2025

BI har vært, og skal være, en forskningsbasert, læringsorientert og påkoblet handelshøyskole. Internasjonalisering, digitalisering og bærekraft er de viktigste satsingsområdene for vår institusjon frem mot 2025.

<<Tilbake til forsiden                                  Neste kapittel: Satsingsområder>>

MISJON

På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi streber etter topp akademisk kvalitet og for å forme attraktive karrierer og bedrifter. Dette skal vi oppnå gjennom anerkjent internasjonal forskning og utdanning av ypperste kvalitet i tett interaksjon med næringsliv og samfunnet forøvrig.

VERDIER

Vi er forpliktet til våre studenters suksess.
Våre ansatte og vår virksomhet er fokusert på studentenes læring. Vi forventer dedikerte studenter som leverer gode resultater.

Vi dyrker nyskaping og innovasjon.
Vi skaper verdier for våre studenter, bedrifter og samfunnet som helhet.

Vi opptrer ansvarlig.
Vi lever etter akademisk frihet og integritet. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål gjennom forskning, læring, drift og samarbeid. Vi har respekt for studenter og kollegaer.

Vi opptrer kollegialt.
Vi bidrar til en inkluderende arbeidsplass hvor vi verdsetter nysgjerrighet og viser interesse for hverandre.

<<Tilbake til forsiden                                 Neste kapittel: Satsingsområder>>