-
Årsrapport 2021

Akkrediteringer og rangeringer

I 2021 ble BI for sjette året på rad rangert som Norges beste handelshøyskole av avisen Financial Times

Våre akkrediteringer og rangeringer er et viktig kvalitetsstempel som viser at BI leverer utdanningsprogrammer på linje med de beste i verden. I 2021 ble BI for sjette året på rad rangert som Norges beste handelshøyskole av avisen Financial Times. NOKUT godkjente også BIs kvalitetssystem og vårt praktiske kvalitetsarbeid.

AKKREDITERINGER

Akkrediteringer har stor betydning for vårt omdømme, de øker verdien av et vitnemål fra BI og er verdifulle i arbeidet med å rekruttere internasjonale ansatte og studenter. BI er i 2021 fremdeles den eneste norske institusjonen med alle de tre fremste internasjonale akkrediteringene:

  • EQUIS (European Quality Improvement Systems)
  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • AMBA (The Association of MBAs).

Skoler med alle disse akkrediteringene kalles Triple Crown-skoler. Mindre enn én prosent av verdens handelshøyskoler har oppnådd en slik trippel akkreditering.

I perioden 2018-2021 har BI gjennomført re-akkrediteringsprosesser i alle våre nasjonale og internasjonale akkrediteringer (NOKUT, AMBA, AACSB, EQUIS og EOOCS). BI lykkes med å forsvare og opprettholde vår akkrediteringsstatus i alle, som gis for fem år av gangen.

EQUIS-prosessen, som ble gjennomført i november 2020 og tildelt i februar 2021, ble gjennomført digitalt for første gang og erfaringene var positive. Komiteen hadde tilgang til dokumentasjonen fra BI over en lenger tidsperiode i forkant av møtet, og BI sørget for logistikken knyttet til Zoom-møter mellom komiteen og de ulike målgruppene.

NOKUTs tilsyn med BIs systematiske kvalitetsarbeid munnet i juni 2021 ut med at NOKUT godkjente vårt kvalitetssystem og vårt praktiske kvalitetsarbeid. NOKUT-tilsynet ved norske utdanningsinstitusjoner er ryggmargen i en privat vitenskapelig høyskole som BI.

Det vellykkede utfallet var derfor svært viktig og kom etter en lengre periode med godt og intenst arbeid på en rekke forbedringsområder, samt videreutvikling av studiekvalitetssystemet og det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Forberedelsene omfattet også en bred mobilisering på tvers av organisasjonen i forkant av NOKUT-tilsynet i mars 2021.

RANGERINGER


For sjette året på rad ble BI rangert som Norges beste handelshøyskole i Financial Times sin European Business Schools Ranking. I 2021 deltok BI i flere delrangeringer enn tidligere (Financial Times, The Economist og QS). Vårt BI-Fudan MBA-program i Kina rangeres fortsatt som et av verdens aller beste.

Resultatene i andre delrangeringer varierer, men BI ligger stabilt i nedre sjikt. Årsakene til dette er at vi konkurrerer med en rekke av de andre skolene på ulike vilkår. I motsetning til de beste skolene har vi ikke programmer som i samme grad er egnet til å skåre høyt, samt at andelen faglige med doktorgrad er lavere. Det sistnevnte er naturlig og riktig i og med at BI samtidig skal være forskningsbasert og praksisorientert.

Pandemien fortsatte i 2021 å sette sitt preg på gjennomføring av rangeringer, både for rangeringsorganer og skoler. For BIs vedkommende var det fortsatt krevende å få tilstrekkelig oppslutning fra våre alumni, som flere av delrangeringene er avhengige av, trolig fordi mange fortsatt har en krevende hverdag som tar fokus vekk fra å delta i spørreundersøkelser.