-
Årsrapport 2021

Internasjonal

I 2021 feiret BI 25 års vellykket samarbeid for lederutdanning i Kina. Samtidig fortsatte pandemien å gjøre det krevende for våre studenter å planlegge for studieopphold i utlandet.

<< Tilbake til forsiden                                                      Neste kapittel: Digital>>

Utveksling og studentmobilitet i koronatider  

Situasjonen for utveksling på BI har gjennom to år med pandemi og restriksjoner vært preget av mye uforutsigbarhet og usikkerhet, både for ut- og innreisende studenter. Det er mange kostnader knyttet til utveksling og mange studenter har hatt vanskelig for å balansere usikkerheten opp mot alt det praktiske som må ordnes.

Samtidig er det ingenting å si på interessen for utveksling blant BI-studenter. Usikkerheten har imidlertid medført flere avlysninger fra våre partnerskoler og praktiske utfordringer har bidratt til at studenter har valgt å avlyse egen utveksling. Situasjonen har vært spesielt utfordrende med land utenfor Europa. I 2021 har BI tatt imot langt flere utvekslingsstudenter enn det vi har sendt ut, blant annet fordi Norge har hatt gode og forutsigbare innreiseregler og karanteneordninger.

I 2021 hadde BI totalt 295 utreisende og 506 innreisende utvekslingsstudenter. I et normalt år ville normalt opp mot 500 reist ut og 750 inn.

Studenter fra vårt bachelorprogram i internasjonal ledelse har vært spesielt hardt rammet av pandemien de siste to årene. Denne gruppen har et obligatorisk 3. år i utlandet der de kan velge mellom syv internasjonale destinasjoner. I 2021 har undervisningen de fleste steder blitt gjennomført digitalt og mange har dessverre ikke fått oppleve det å bo og studere i et annet land og kultur.

Internasjonal sommerskole

Totalt 207 studenter deltok på BIs digitale sommerskole i 2021, av dem 32 internasjonale studenter fra BIs partnerskoler. Selv om flertallet var egne studenter fra våre fire campus, var hele 30 nasjonaliteter representert blant deltakerne. Tema for årets kurs inkluderte kriseledelse, programmering, historiefortelling i næringslivet og multisensorisk markedsføring.

BI International Case Competition

Pandemien bidro til at BIs tradisjonelle internasjonale casekonkurranse, BI International Case Competition, i 2021 ble gjennomført som den første nordiske og heldigitale utgaven siden starten i 2016. Årets hovedtema inkluderte bærekraft, digitalisering og fremtidens arbeidsplasser.

Åtte lag fra ulike nordiske land deltok og leverte løsninger på caser fra BIs strategiske partnere Sbanken og ISS Facility Services. Årets store vinner ble studentlaget fra Copenhagen Business School.

25 år i Kina

I 2021 markerte vi 25-årsjubileet BI-Fudan MBA-programmet, et topplederprogram utviklet og levert i samarbeid med vår partner School of Management ved Fudan University i Shanghai. Jubileet ble feiret i Kina med flere arrangementer for studenter, alumni og næringsliv. Siden starten i 1996 har programmet utdannet rundt 3000 næringslivsledere som i dag jobber i flere av regionens største nordiske og internasjonale bedrifter.

BI International Advisory Board

BI International Advisory Board har i 2020 og 2021 møttes virtuelt ved tre anledninger for å løfte sentrale problemstillinger for BI. Rådet har en rådgivende funksjon overfor BIs ledelse og styre.

Det er et organ sammensatt av næringslivsledere med erfaring fra større internasjonale virksomheter, akademikere fra internasjonale utdanningsinstitusjoner, samt medlemmer fra vårt alumni-nettverk. Målet er å styrke BI internasjonalt gjennom å la et uavhengig og eksternt organ vurdere BIs rolle fra utsiden når det gjelder vår rolle i samfunnet, våre strategiske prioriteringer og implementeringen av disse.

Et globalt alumni-nettverk

BI er et globalt nettverk med over 85 000 medlemmer fra over 80 land. Tidligere BI-studenter som bor og jobber utenfor Norge er våre viktigste ambassadører i utlandet og helt sentrale for vår internasjonale rekrutteringsstrategi. Siden pandemien medførte at flere planlagte alumni-arrangementer ble avlyst, har BI de siste to årene prioritert å tilby våre medlemmer en rekke internasjonalt orienterte webinarer med gjester fra næringslivet.

<< Tilbake til forsiden                                                      Neste kapittel: Digital >>