-
Årsrapport 2021

Rektors forord

I 2021 tok BI flere grep for å videreutvikle og sikre vår posisjon som en ledende europeisk handelshøyskole.

<< Tilbake til forsiden                           Neste kapittel: Revidert strategi 2025 >>

Pandemien fortsatte å prege BIs planer og aktiviteter i året som gikk. Det har blitt lagt ned en systematisk og iherdig innsats for å levere gode læringsopplevelser gjennom en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Situasjonen har vært krevende for både studenter og ansatte, samtidig har det vært oppløftende å kunne holde campus åpent og gradvis ta hverdagen tilbake.

Arbeidet for å bedre studentenes sosiale- og akademiske integrering ble styrket betraktelig, blant annet gjennom lanseringen av en nasjonal mentorordning for nye BI-studenter. Mer enn 5000 førsteårsstudenter ble i 2021 tilbudt mentoring fra mer enn 200 studentmentorer. 

For å sikre at BI fortsetter med å forme mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid, også i tiden etter pandemien, valgte vi i 2021 å revidere vår strategi mot 2025. Strategien staker ut en klar kurs for hvordan BI skal sikre attraktive og relevante undervisnings-programmer, utvikle sterke fagmiljøer som hevder seg internasjonalt, og involvere samfunn og næringsliv i virksomheten. Strategien legger føringer for hvordan BI skal jobbe enda mer målrettet innen flere områder, inkludert internasjonalisering, bærekraft og forskning.

NOKUT-akkreditering er forutsetningen for norske universiteter og høyskolers eksistens. I 2021 gledet vi oss over at NOKUT godkjente BIs kvalitetssikringssystem og systematiske kvalitetsarbeid.

I året som gikk ble det satt fart på arbeidet med BIs reviderte bachelormodell. Modellen tilrettelegger for økt mobilitet og arbeidslivsrelevans, i tråd med forventninger og krav fra myndighetene, og lanseres høsten 2023. BI-studenter får en helt unik fleksibilitet, med muligheter til å integrere både internship og utveksling som en del av studieløpet.

I 2021 ble mastergradsforskriften utvidet. Denne regulerer hvilke utdanningsinstitusjoner som kan tilby femårig profesjonsstudium i rettsvitenskap. BI har søkt NOKUT om godkjenning av en toårig master i rettsvitenskap og satt i gang arbeidet med å utvikle en treårig bachelorgrad. Begge programmer, som vil ha en forretningsjuridisk profil, planlegges med oppstart høsten 2023.

For sjette året på rad ble BI rangert som Norges beste handelshøyskole av Financial Times. BI opplevde også i 2021 vekst i antall søkere, med en påfølgende omsetning som økte med henholdsvis 9% innenfor heltids- og 9,6% innen videreutdanningsmarkedet. BI ble i 2021 anerkjent av FN for vårt arbeid og rapportering innen bærekraft. Vi feiret i 25 års vellykket samarbeid med School of Management ved Fudan University i Shanghai, der vi siden 1996 har utdannet over 3000 næringslivsledere med vårt BI-Fudan MBA-program.

Slike resultater er ikke mulig å oppnå uten støtten vi får fra studenter, ansatte, alumni og partnere. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som har bidratt til BIs vekst og utvikling i året som gikk.

 

Inge Jan Henjesand
Rektor