-
Årsrapport 2021

Revidert strategi 2025

For å kunne fortsette å forme mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid, også i tiden etter pandemien, valgte BI i året som gikk å revidere sin strategi mot 2025.

<< Tilbake til forsiden                                           Neste kapittel: Internasjonal >>

Vår misjon

På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å sammen skape en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Vi oppfyller vårt oppdrag om å forme mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid ved å strebe etter topp akademisk kvalitet og forme attraktive karrierer og bedrifter gjennom internasjonalt anerkjent forskning, fremragende utdanning og i samspill med næringsliv og samfunn.

En kultur for kvalitet

Alle aktivitet knyttet til kvalitet i programutvikling og ledelse skal kjennetegnes av åpenhet, engasjement, inkludering og dokumentasjon, med det formål å øke kvalitetsstandarder og sikre reell medvirkning og samproduksjon av kvalitet.

Våre kjerneverdier

Vi er forpliktet til våre studenters suksess
For å levere fremragende utdanning skal undervisningen vår være sentrert rundt studentenes læring. Studentene skal være med på å utvikle vår forskning, programmer, undervisning og læringsmiljø.

Vi hedrer og fremmer akademiske verdier
Vi fremmer akademiske verdier, akademisk integritet og frihet, og ansvarlig evaluering av forskning. Vi fremmer internasjonal forskning gjennom internasjonal rekruttering, samarbeid, publiseringer i internasjonale topptidsskrifter og relevant eksternfinansiert forskning. 

Vi dyrker nyskaping og innovasjon
Vi jobber sammen for å bidra til akademisk suksess og en kultur for innovasjon og forbedring. Vi skal skape verdi for studenter, bedrifter og samfunnet som helhet.

Vi opptrer ansvarlig
Vi opptrer ansvarlig, med respekt og etisk bevissthet. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG-er) og FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME). Vi integrerer disse målene og prinsippene i vår forskning, undervisning, drift og samarbeid.

Vi opptrer kollegialt
Vi bidrar til et inkluderende, åpent, ærlig og vennlig arbeidsmiljø der nysgjerrighet og interesse for hverandre verdsettes. Vi respekterer kollegers tid, bidrag og mening. Det skal være rom for både samarbeid og autonomi.

Strategiske prioriteringer

Attraktive programmer og dyktige kandidater
På BI bygger vi attraktivitet gjennom hele utdanningsløpet, fra opptak til tiden etter mottatt vitnemål. Vi er forpliktet til å skape fleksible læringsbaner tilpasset ulike studenters behov og ambisjoner gjennom forskjellige faser av livet og i livslang læring. BIs studieprogrammer har som mål å forme våre studenters utvikling av den nødvendige sosiale, etiske og bærekraftige bevisstheten for å bli verdifulle samfunnsborgere.

Fremragende forskning og undervisning
BI vil utvikle banebrytende forskning som overføres til klasserommet og som påvirker samfunnet rundt oss. Vi vil fortsette å rekruttere og beholde dyktige faglige ansatte som fremmer internasjonal forskning som adresserer nøkkelutfordringer samfunnet vårt står overfor, gjennom topp-publiseringer og relevant eksternfinansiert forskning. BI vil også implementere undervisningspraksis som styrker våre studenters læringsutbytte og som gir inspirerende læringsopplevelser. 

Å være påkoblet samfunn og næringsliv (connectedness)
På BI anerkjenner vi rollen organisasjoner og virksomheter fra den akademiske, private og offentlige sfæren har innenfor forskning, utdanning og verdiskaping. For å videreutvikle og institusjonalisere connectedness på tvers av BI, skal vi derfor involvere og samarbeide med akademikere, studenter, investorer, myndigheter og bedrifter i arbeidet med å støtte, skape og utvikle gründerinitiativer og vårt eget undervisningstilbud.

Fremragende drift
BI skal fremme en kultur for innovasjon og suksess i egen drift ved å fokusere på mangfold, inkludering, samarbeid og en støttende ledelsespraksis. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og øke driftseffektiviteten gjennom digitalisering og bedre samhandling. Utvikling av våre campuser og aktiviteter skal understøtte BIs ambisjoner knyttet til internasjonale klima- og miljømål. 

<< Tilbake til forsiden                                           Neste kapittel: Internasjonal >>