-
Årsrapport 2022

Digital

Fleksibelt og digitalt er to viktige kjennetegn både i den nye arbeidshverdagen, men også når det kommer til hva studentene forventer og ønsker seg i undervisning.

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Bærekraft >>

Etter to år med unntakstilstand er det et tydelig skille mellom undervisning før og etter pandemien. Mer digitalisering og fleksibilitet er viktige stikkord for hva som kjennetegner den nye studie- og undervisningshverdagen

Undervisningen på BI har i de fleste fag vært en kombinasjon av fysiske forelesninger og digital undervisning gjennom hele fjoråret. I 2022 evaluerte BI undervisningsmodellen som ble utviklet gjennom pandemien. Samtidig gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant nåværende BI-studenter og potensielle studenter for å lære mer om deres preferanser og behov knyttet til undervisning.

Svarene studentene ga viste at et attraktivt studieprogram ikke bare handler om hva man studerer, men hvordan, når og hvor man studerer. I tillegg til at undervisningen skal ha høy kvalitet og være arbeidslivsrelevant, ønsker studentene seg i hovedsak en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, samt høy grad av fleksibilitet.

Funnene fra prosjektet ga nyttig input til videre utvikling og innovasjon av studieporteføljen i året som gikk. I Future Programme Delivery-prosjektet ser BI på hvordan høyere kvalitet i undervisningen og utviklingen av digitale løsninger skal føre til en bedre læringsopplevelse for studentene. I tillegg skal prosjektet også bidra til å videreutvikle BIs fysiske og digitale læringsmiljøer.

Pedagogisk bruk av teknologi i undervisning

Med spisskompetanse innen læringsdesign, læringsteknologi, innholdsproduksjon og pedagogisk kompetanseutvikling er Læringssenteret ved BI viktige bidragsytere til ambisjonen i skolens strategi 2025 om å levere fremragende undervisning. Læringssenteret er BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. Podkaster og video er eksempler på virkemidler som har blitt stadig mer integrert i undervisningen. I 2022 ble det produsert 9 000 videoer med nærmere 1,5 millioner visninger til sammen. Og nitti podkastepisoder har omtrent 20.000 avspillinger.

Nytt eksamensverktøy

BIs tidligere eksamensverktøy DigiEx har gradvis blitt faset ut de siste årene og erstattet med Wiseflow. Plattformen har gitt nye muligheter for gjennomføring av digitale eksamener, og 2022 var første året hvor alle BIs eksamener ble gjennomført i Wiseflow. Høsten 2022 var første semester med ordinær gjennomføring etter pandemien og vi ser en økning av digitale eksamener. I 2022 var 74 % av alle eksamener på BI digitale, mot 50,5 % i 2019.

Viktige utviklingsprosjekter

Det pågår til enhver tid en rekke utviklingsprosjekter på BI som skal bidra til å realisere skolens strategiske prioriteringer. Noen eksempler på digitale utviklingsprosjekter som har pågått i 2022 er:

  • Degree Planning-prosjektet skal gjøre BI i stand til å håndtere studentenes økende forventning til fleksibilitet og individuell tilpassing på veien til en grad, samtidig som vi ivaretar BIs lønnsomhet med effektive støttesystemer og arbeidsprosesser.
  • Erasmus+, EUs utvekslingsprogram for studenter i EU og EØS, krever felles digitalisering av dialogen mellom skolene i forbindelse med utvekslingsopphold. BI har derfor implementert et nytt system for utveksling i 2022, som gir en bedre brukeropplevelse for studentene og en mer effektiv og digitalisert arbeidshverdag for ansatte.
  • Utvikling og implementering av et nytt søker- og opptakssystem ved BI som vil være både brukervennlig for studentene og et effektivt verktøy for administrasjonen.

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Bærekraft >>