-
BI's bærekraftsstrategi

FNs bærekraftsmål #4, #5 og #13

BI vil benytte seg av FNs bærekraftsmål i både vår forskning, utvikling av læreplaner og i undervisningen av våre studenter.

Den 1 januar 2016 trådte de 17 bærekraftige utviklingsmålene fra "2030 agendaen for bærekraftig utvikling"  i kraft.De 17 bærekraftige utviklingsmålene

Bærekraftsmålene ble først vedtatt av verdensledere i september 2015 på et historisk FN-toppmøte. I løpet av de neste femten årene, med disse nye målene som universelt gjelder for alle, vil land mobilisere innsats for å stoppe alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene, samtidig som man sikrer at ingen blir etterlatt.

For mer informasjon, se hjemmesiden til SDG.

Bærekraftsmål #4, #5 og #13

Bærekraftsmål 4, 5 og 13 vil være våre prioriterte bærekraftsmål.

  • #4 Kvalitetsutdanning

    BI er forpliktet til å realisere FNs bærekraftmål gjennom kvalitetsutdanning. Vi skal sikre inkluderende og kvalitetsutdannelse for alle og fremme livslang læring.

  • #5 Likestilling

    Likestilling er høyt på vår dagsorden både når det gjelder sysselsetting av ansatte, sammensetting av ledelse, lik utdanningsmulighet for alle og tilrettelegging av fasiliterer.

  • #13 Klimaaksjon

    Vi tar miljøansvar i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi tenker på miljøet når vi utformer våre bygg. Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og leverandører i tråd med målet om klimaaksjon.