BI's bærekraftsstrategi

FNs bærekraftsmål #4, #5 og #13

BI vil benytte seg av FNs bærekraftsmål i både vår forskning, utvikling av læreplaner og i undervisningen av våre studenter.

Den 1 januar 2016 trådte de 17 bærekraftige utviklingsmålene fra "2030 agendaen for bærekraftig utvikling"  i kraft. Bærekraftsmålene ble først vedtatt av verdensledere i september 2015 på et historisk FN-toppmøte. I løpet av de neste femten årene, med disse nye målene som universelt gjelder for alle, vil land mobilisere innsats for å stoppe alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene, samtidig som man sikrer at ingen blir etterlatt.

For mer informasjon se hjemmesiden til SDG.

BI vil benytte seg av FNs bærekraftsmål i både vår forskning, utvikling av læreplaner og i undervisningen av våre studenter.

Sustainable Development Goals

Bærekraftsmål #4, #5 og #13

Bærekraftsmål 4, 5 og 13 vil være våre prioriterte bærekraftsmål.

BI er forpliktet til å realisere FNs bærekraftmål gjennom kvalitetsutdanning (#4). Vi skal sikre inkluderende og kvalitetsutdannelse for alle og fremme livslang læring.

Likestilling (#5) er høyt på vår dagsorden både når det gjelder sysselsetting av ansatte, sammensetting av ledelse, lik utdanningsmulighet for alle og tilrettelegging av fasiliterer.

Vi tar miljøansvar i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi tenker på miljøet når vi utformer våre bygg. Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og leverandører i tråd med målet om klima aksjon (#13).