-
Seminar for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser

Seminar for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser

Formålsrealisering og styrearbeid

Torsdag
26
Januar
 • Starter:09:00, 26. januar 2023
 • Slutter:15:30, 26. januar 2023
 • Sted:Handelshøyskolen BI, campus Oslo
 • Pris:4500 .-
 • Kontakt:Hanne Enoksen (post@stiftelsesforeningen.no)
Meld deg på

Velkommen til Seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser

I samarbeid med Stiftelsesforeningen ønsker Forum for stiftelser ved Handelshøyskolen BI velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglig ledere i stiftelser. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets ansvarsoppgaver, saksbehandling og kapitalforvaltning. Seminaret gir også en fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaringer med andre stiftelser.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen 09:00-09:05

  Karen Spens, rektor Handelshøyskolen BI og Caroline D. Ditlev-Simonsen , professor BI.

 • Sesjon 1: Godt styrearbeid

  Godt styrearbeid i stiftelser.
  Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen

  Utpeking og avsettelse av styremedlemmer.
  Tore Bråthen, professor forretningsjus, Handelshøyskolen BI

  Gjennomgang av vedtak fra Stiftelsesklagenemda i 2022.
  Gudmund Knudsen, BAHR og leder for Stiftelsesklagenemnda

  Styrets arbeid 2.0 - hvordan håndtere økede krav og forventninger?
  Susanne Munch Thore, Arntzen de Besche

   

 • Pause

 • Sesjon 2: Formålsrealisering

  Samarbeid mellom ledelsen og styret.
  Inge Jan Henjesand, rektor ved stiftelsen Handelshøyskolen BI inntil august 2022.

  Formålsrealisering i krisetid – hvordan Stiftelsen Dam responderte på behovene i pandemien.
  Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen Dam. 

  C. Ludens Ringnes Stiftelse - Ekebergparken.
  Christian Ringnes, oppretter og styreleder.

 • Lunsj

 • Sesjon 3 – forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser

  Forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser.
  Inger Julie Aasland, PhD, Finansdepartementet

  Flykte til Sveits eller inn i en stiftelse- Hva spares i skatt ved å opprette en stiftelse – inntektsskatt, formuesskatt og MVA. 
  Ole Gjems-Onstad, professor emeritus, Handelshøyskolen BI

 • Pause

 • Kapitalforvaltning fortsetter

  Kapitalforvaltning i stiftelser i en utfordrende tid.
  Øistein Medlien, Grieg Investor

  Markedsplass for renter og bankinnskudd.
  Philip Braathen, Fixrate

  Integrasjon av ESG og bærekraft i praksis.
  Melanie Brooks, porteføljeforvalter og ESG-ansvarlig i Fondsfinans Kapitalforvaltning

 • Pause

 • Sesjon 4: Stiftelsestilsynet

  I stiftelsens interesse?
  Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør Stiftelsestilsynet

 • Uformell mottagelse i 7. etasje på BI bygget etter seminaret

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Bråthen arbeider særlig med selskapsrett, herunder stiftelser, kontraktsrett og eiendomsmeglingsrett. Han har videre blant annet ledet flere offentlige lovutvalg, og han er styreleder i Stiftelsen Karl Erik Harr Samlingen.

Bjørn O. Øiulfstad er advokat og daglig leder i Stiftelsesforeningen. Tidligere erfaring fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Det norske Veritas, Oslo Børs og Storebrand.

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør for Stiftelsestilsynet. Ho har tidlegare jobba med næringsutvikling, og har leiarerfaring frå distriktskontor i Innovasjon Norge og Sør-Afrika. Ho har master i strategisk leiing frå NHH og Cand.mag i økonomi, administrasjon og planlegging i tillegg til delstudier i innovasjonsledelse og internasjonalisering ved NTNU.

Gudmund Knudsen er rådgiver i advokatfirmaet BAHR og leder for Stiftelsesklagenemnda. Tidlige var han ansatt i Justisdepartementets lovavdeling, der han hadde ansvar for bl.a. selskapsretten. Knudsen var leder for Stiftelseslovutvalget (NOU 2016: 21), og han har blant annet skrevet utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven. Han har dessuten skrevet en rekke bøker og artikler innen selskaps- og stiftelsesrett.

Inger Julie Aasland er seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, Juridisk seksjon for bank og forsikring. Aasland disputerte 2022 på en ph.d.-avhandling om forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Avhandlingen ble skrevet i stilling som stipendiat ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Aasland var medlem av Stiftelseslovutvalget (NOU 2016: 21). Siden 2019 har hun vært varamedlem i Stiftelsesklagenemnda. I tillegg til ph.d.-grad i rettsvitenskap er hun master i rettsvitenskap fra UiO (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH (2009).

Susanne Munch Thore er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Hun jobber i firmaets M&A avdeling, og hun bistår i forbindelse med kapitalmarkedstransaksjoner, selskapsrettslige spørsmål, corporate governance, og compliance-rådgivning til selskaper og stiftelser.

Inge Jan Henjesand er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor han var rektor i to perioder inntil august 2022. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi og markedsføring.

Sveinung Hole er daglig leder i Trond Mohn stiftelse og daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 

Christian Ringnes er oppretter og styreleder i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Ringnes er utdannet siviløkonom fra Université de Lausanne i Sveits og MBA ved Harvard Business School.

Ole Gjems-Onstad er professor emeritus i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI, samt Universitetet i Oslo og Universitet i Stavanger. Tidligere var han leder for Acem International. Han har en omfattende rettsvitenskapelig produksjon og har skrevet en rekke bøker og artikler, særlig innenfor skatterett og avgiftsrett.

Øistein Medlien er seniorrådgiver i Grieg Investor. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Siden har han som direktør i Storebrand jobbet med kapitalforvaltning, samt vært forsker og foreleser i statistikk og finans. Hans faglige kompetanse omfatter blant annet investeringsstrategier og risikostyring samt pensjonskasser.

Philip Braathen er key account manager/ business development i Fixrate AS. Han har en master i business administration og en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Braathen har bred erfaring fra kapitalforvaltning, samt salg og forretningsutvikling.

Melanie Brooks er porteføljeforvalter og ESG-ansvarlig i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Brooks har tidligere jobbet med analyse, ESG og forvaltning for Folketrygdfondet, Société Générale, NBIM (Oljefondet) og Carn Capital. Hun har internasjonal utdanningsbakgrunn i samfunnsvitenskap og finans.