-
Organisasjonen

Rektor Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand er rektor ved Handelshøyskolen BI. Rektor er øverste leder ved skolen og rapporterer til styret.

Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand er dr. oecon fra NHH 1996 med faglig bakgrunn innen markedsføring, strategi og ledelse. Henjesand hadde sentrale lederstillinger ved Handelshøyskolen BI i perioden 1998 – 2007, som instituttleder for Institutt for markedsføring, konserndirektør Divisjon forskning og fagressurser og som prorektor og konstituert rektor.

Henjesand kommer fra stilling som nestleder og direktør for forskning, innovasjons- og næringspolitikk i Abelia, en stilling han har hatt siden 2008. Henjesand kan vise til en rekke styreverv, tillitsverv og utvalgsarbeid, og hovedtyngden av disse er knyttet til utdanning-, høyskole-, universitets - og forskningssektoren.