-
Kalender

Lederens verktøykasse: Er sykenærvær på hjemmekontor den nye (ab)normalen?

Hvor enkelt er det å sette grenser ved egen og ansattes sykdom? Er terskelen lavere for å gå syk på jobb når man «bare» kan jobbe hjemmefra?

Fredag
12
Mai
  • Starter:08:00, 12. mai 2023
  • Slutter:10:00, 12. mai 2023
  • Sted:BI - campus Trondheim
  • Påmeldingsfrist:11.05.2023 12:00
  • Kontakt:Gunhild Løvik-Stuen (gunhild.stuen@bi.no)
Meld deg på

Etter pandemien ser vi en økt bruk av hjemmekontor hos flere arbeidstakere. Mulighet for hjemmekontor gir arbeidstakere økt fleksibilitet, mindre stress og større handlingsrom i hverdagen. Men dette har likevel sin pris. Grensesetting og balansen mellom jobb og fritid blir mer utfordrende. Og hva skjer så når man blir syk?

Sykenærvær er ikke noe nytt, og er gjerne forbundet med konsekvenser som dårligere helse, produktivitetstap og risiko for å gjøre feil. Er våre organisasjoner og vi som enkeltindivider flinke nok til å skape en kultur og et klima for grensesetting for oss selv og våre ansatte?

Om foredragsholder:
Ingrid Steen Rostad er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun har en master i organisasjonspsykologi og en doktorgrad innen psykologi. Ingrid er ekspert på organisasjonspsykologi, psykososialt arbeidsmiljø og sykenærvær.