-
Kalender

Hva er effekten av åpenhetsloven så langt? - Erfaringsdeling

Frokostseminar om aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Onsdag
11
Oktober
 • Starter:08:00, 11. oktober 2023
 • Slutter:10:30, 11. oktober 2023
 • Sted:BI - campus Oslo, rom: B2-060
 • Påmeldingsfrist:11.10.2023 08:10
Meld deg på

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og den første fristen for redegjørelser om aktsomhetsvurderinger var 30. juni 2023. Formålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Nærmere 9000 virksomheter omfattes av loven, som er et viktig bidrag til blant annet FNs bærekraftsmål #8, anstendig arbeidsforhold. Har den bidratt til sitt formål? Er bedrifter blitt mer bevisste på ulike sosiale forhold i egen virksomhet og leverandørkjede? Har brudd på slike forhold blitt rettet opp? Eller arbeides det først og fremst med sjekklister og rapportering?

Frokostseminaret i regi av BI senter for bærekraft og energi og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv vil se nærmere på erfaringene så langt. Bedrifter som er omfattet av loven vil presentere sine erfaringer (caser) og ulike tema vil bli diskutert i plenum. Det vil være mulighet til å stille spørsmål.

Gjennom frokostseminaret er målet bidra til bedre kunnskap for ulike interessenter, som bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige institusjoner.

Velkommen!

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Mingling, kaffe og enkel servering

 • Velkommen - åpenhetsloven og OECD retningslinjer

  Ved Caroline D. Ditlev-Simonsen (BI) og Kristel Tonstad, OECD kontaktpunkt.

 • Bedriftserfaringer: Hva har vært effekten av loven hos tre virksomheter?

  Bedriftserfaringer fra:

  Ordstyrer: Caroline D. Ditlev-Simonsen, BI.

  Etter presentasjonene er det satt av tid for å stille spørsmål (Q&A). 

 • Pause

 • Hvordan virker loven: Bidrar den til respekt for menneskerettigheter og tilgang til informasjon?

  Paneldebatt med:

  • Norsk Journalistlag v/Ina Lindahl Nyrud
  • Virke  v/Tord Dale, leder for bærekraft/politikk
  • Framtiden i Våre Hender v/Anja Bakken Rise, leder

  Ordstyrer: Kristel Tonstad, OECD kontaktpunkt.

  Etter paneldebatten er det satt av tid til Q&A, oppsummering og avslutning.