-
Kalender

Kunnskapsfrokost - Styrene må fornyes

Næringslivet, offentlig eide virksomheter og organisasjoner trenger å se på sin styrekompetanse. Bli med på kunnskapsfrokost som belyser ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer som krever et kompetent helhetlig og aktivt styre.

Gjennom dette foredraget får du noen gode råd og større innsikt i styrerelevante problemstillinger, du får også en kort intro om BI sitt styrekompetansekurs som kjøres ved campus Trondheim til høsten.

Agenda

  • Del 1: Moderne og tidsriktig styret, hvordan skal et styret i 2023 forvalte sin posisjon? Næringslivet er i stadig endring og det å tenke strategi og innovasjon er avgjørende. De styrene som styrer etter regnskapsrapporter og utøver sin rolle gjennom kontroller er gammeldags og vil tape stort i dagens marked.
  • Del 2: Hvordan komme seg i posisjon for et styreverv? Det er et svært stort behov for å styrke dagens styrer, mangfold i styrene gir en positiv dynamikk og bidrar til utvikling. Myndighetene har også satt dette på agendaen gjennom sitt nye lovforslag som omhandler en kjønnsbalanse i norske styrer. Vi setter fokuset på hvordan man bør tenke og arbeide for å komme i posisjon til et styreverv.

Foredragsholder: 
Frode Solberg
Høyskolelektor og forfatter
Styrearbeid, strategi og virksomhetsutvikling

Møteleder:
Morten Solheim
Forretningsutvikler ved Handelshøyskolen BI 
Leder av fagrådet Styrearbeid i Næringsforeningen i Trondheimsregionen 

Praktisk info

  • Tid:Wednesday, 20 September 2023 08:00 - 09:50
  • Sted:Handelshøyskolen BI - campus Trondheim, Aud: Svartlamoen
  • Påmeldingsfrist:18.09.2023 20:00
  • Kontakt:Morten Solheim (morten.solheim@bi.no)