Spesialkurs

Styre­kompetanse I

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.

Hvorfor Styrekompetanse I?

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.

Sentralt i kurset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet og for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser - visjoner / strategier, bedriftens styringssystem - organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Oppgaver og rollefordeling: styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side, rollefordeling i styret og mulige rollekonflikter. Vi ser også på styrets kompetanse og styret under situasjonsbestemte forhold.
  • Lover og regler: formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold, Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Allmennaksjeloven), formell registrerings – og rapporteringsplikt i Brønnøysundregisteret.
  • Ansvar: styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy, samt ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Vi ser også på grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse.


Hvem passer kurset for?

Sitter du i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. Kurset retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

"Kurset i styrekompetanse ga meg bedre innsikt i og forståelse for ledelse. Som leder er jeg avhengig av å stadig forbedre kunnskap om styring og kontroll av selskaper, og hvordan styret kan hjelpe meg til å lede selskaper bedre."

Per Åge Dahl

Markedsdirektør, Rema Franchise Norge AS

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 07. februar 2018
Bergen: 21. mars 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 07.02 - 09.02
onsdag kl. 10:00 - 18:00, torsdag kl. 09:00 - 17:00, fredag kl. 09.00 - 14:00
2. samling: 04.04 - 06.04
onsdag kl 09:00 - 16:00, torsdag 09:00 - 17:00, fredag kl. 09:00 - 14:00

Bergen: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 14.05 - 15.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med to heldagssamlinger. Hver samling er på tre dager.

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, som løses individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Søk nå