-
Kurs bachelornivå

Arbeidsrett: Omstilling og nedbemanning

Kurset gir dybdekunnskap om arbeidsrettslig regelverk for både offentlig og privat sektor, alt fra regler for arbeidstid til rammebetingelser ved omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Hvorfor Arbeidsrett: Omstilling og nedbemanning?

Dette kurset bygger videre på Arbeidsrett I, og her får du blant annet grundig innføring i juridiske forhold ved omstillingsprosesser, inkludert spesielle regler innen offentlig forvaltning for stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett. Sammen med Arbeidsrett: Lover og reguleringer gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning. Du får også kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling, og du lærer å utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå.

Etter gjennomført kurs har du god kjennskap til det arbeidsrettslige regelverket. Du har opparbeidet deg kompetanse til å håndtere juridiske problemstillinger ved omstillingsprosesser, og du har tilegnet deg en rekke nyttige verktøy for å utarbeide rutiner og gjennomføre tiltak.

Emneoversikt

  • Grunnleggende regler og forhold: Regler for beregning av arbeidstid, trakassering og varsling, personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger, lederkontrakter, og åremålskontrakter
  • Omstilling og nedbemanning: Fratredelsesavtaler, fortrinnsretten til ny stilling, arbeidsgivers konkurs, virksomhetsoverdragelse/privatisering
  • Offentlig rett: Forvaltningsrett og offentlighet, personal- og arbeidsrettslige saker, Tjenestemannsloven, Tjenestetvistloven, statlig tariffrett og tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som trenger kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Deltakere er HR-ansatte, ledere, jurister, tillitsvalgte i offentlig og privat sektor og andre som må kjenne til de arbeidsrettslige grunnreglene.

Praktisk informasjon

Foreleser Oslo

 

Profilbilde av Alexander Sønderland Skjønberg

Alexander Sønderland Skjønberg har en master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han har vært førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI siden 2017.

Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 13.02 - 14.02
2. samling: 19.03 - 20.03
3. samling: 23.04 - 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.