-
Kalender

Vedtekter i større aksjeselskap frem til midten av 1800-tallet

Torsdag
21
Mars
  • Starter:11:30, 21. mars 2024
  • Slutter:13:00, 21. mars 2024
  • Sted:BI - campus Oslo, rom: A5y-103 og Zoom
  • Kontakt:Espen Ekberg (espen.ekberg@bi.no)

Oktroien for den frivillige og aksjonærstyrte, men ikke realiserte, Norges Bank av 1816, fungerte som et klart regulativt forbilde for større aksjeselskap frem til omkring 1860. Det gjaldt særlig med hensyn til aksjonærenes organisatoriske rettigheter der generalforsamlingens viktigste rolle var å velge et representantskap. Det valgte styret/direksjonen og godkjente regnskapene, herunder overskuddsdisposisjonene. At generalforsamlingen var selskapets øverste myndighet, hørte fremtiden til.

Seminaret holdes av Harald Espeli, forsker ved institutt for rettsvitenskap og styring.

 

Dersom du deltar digitalt, ta kontakt med Espen Ekberg for å motta link til Zoom.