-

BI avlyser alle konferanser for å redusere smitterisiko

10. mars 2020

Som et viktig ledd i å bidra til å redusere smitte av koronaviruset (COVID-19), besluttet BIs ledelse tirsdag 10. mars å avlyse alle eksterne events ved BIs campuser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ut april.

Eksterne events er aktiviteter som ikke er direkte knyttet til BIs studieprogrammer, kurs eller forskningsaktiviteter. Selv om sannsynligheten for smitte ved deltakelse på konferanser anses som moderat, ønsker BI å iverksette tiltak som kan hindre smitte som følge av reise til eller deltakelse på konferanser. Norske myndigheters mål er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke.

– BI mener dette er et nødvendig tiltak for å ivareta våre studenters og ansattes helse og sikkerhet. I tillegg har vi et ansvar for å bidra i en nasjonal dugnad om å redusere smitterisiko. Vi følger kontinuerlig råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI), og er forberedt til å iverksette ytterligere tiltak dersom det er behov for det, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

BI nedsatte i januar en beredskapsgruppe for å være forberedt på hvordan koronaviruset kan påvirke skolens drift og undervisning, og for å kunne iverksette nødvendige tiltak på campus ved smitte og eventuell karantene av studenter og ansatte. Det er p.t. ingen tilfeller der studenter eller ansatte har fått påvist smitte. Alle BIs campuser er åpne og skolen oppfordrer alle til å følge undervisning som normalt. Hvis situasjonen skulle endre seg, vil BI informere de studentene det gjelder direkte via e-post. Ved et eventuelt behov for å stenge campus i en periode, har BI beredskap på alternativ undervisning. Dette gjelder også for tilrettelegging av eksamensgjennomføring.

– Selv om vi ikke kan forutse hvordan koronaviruset vil påvirke samfunnet og universitets- og høyskolesektoren i Norge over tid, er det avgjørende å være godt forberedt og klargjøre organisasjonen og våre studenter for en annerledes arbeidshverdag, sier Henjesand.

For mer informasjon om koronavirusutbruddet, vennligst se denne siden.

;
Du kan også se alle nyheter her.