-

FNI indikerer vesentlig fall i økonomien for februar

5. mars 2020

Financial News Index til laveste nivå siden oljenedturen i 2016.

FNI er svak gjennom hele februar, men faller spesielt mot slutten av måneden. Utviklingen bekrefter at konjunkturtoppen er forbi. Nyheter om oljemarkedet, renter og pengepolitikk fortsetter å trekke indeksen nedover. Nyheter om omstilling og oppstartsselskaper moderer fallet.FNI graf

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

 

 

FNI (sort linje) plottes sammen med BNP (blå linje). Nullpunktet tyder på at økonomien er i en normalsituasjon med få eller ingen endringer i økonomien. Positive tall betyr økt aktivitet i økonomien, og negative tall betyr redusert aktivitet.

Oppbygging av FNI

BI Senter for anvendt makroøkonomi og råvarepriser (CAMP) står sammen med medieovervåkningsselskapet Retriever bak indeksen som bruker nyhetsstrømmer til å forutsi den økonomiske utviklingen.

FNI måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres en gang i måneden. Hovedidéen bak indeksen er at jo mer intensivt et tema er dekket av media på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at temaet representerer noe av betydning for økonomisk utvikling. FNI kan ha stor verdi for økonomiske beslutningstakere fordi den tilbyr informasjon i sanntid der indikatorer som BNP og arbeidsledighetsdata offentliggjøres med betydelig etterslep.

Les mer:

For mer informasjon se nettsidene til CAMP.

For informasjon om hvordan FNI bygges opp se BI Business Review.

;
Du kan også se alle nyheter her.