-

Finansiering av Coronavirus supply chain task force

8. mai 2020

Professor Marianne Jahre leder prosjekt som skal anbefale forbedringer i forsyningssikkerhet for medisinske varer.

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til medisinsk verneutstyr (såkalt PPE), tester eller ventilatorer. Det kan spre seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner.

Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får vidtgripende og uforutsigbare konsekvenser. For eksempel avhenger produksjon av antibiotika og insulin av indiske og kinesiske innsatsvarer, som kan rammes når samfunn stenges ned eller internasjonal handel reduseres.

Marianne Jahre 4

Vi har for dårlig kunnskap om distribusjonssystemene for medisinske varer. Tidligere i år startet Professor Marianne Jahre prosjektet MIA (Measures for Improved Availability of medicines and vaccines), sammen med en rekke europeiske partnere. MIA Supply Chain Task Force (MIA - SCTF) er en utvidelse av dette og vil undersøke hvordan det nye koronaviruset påvirker forsyningskjeder, og evaluere virkningene av en rekke tiltak for å bedre forsyningssikkerhet. I tillegg til de europeiske samarbeidspartnerne vil MIA - SCTF vil samarbeide med Jimma University og St. Pauls Hospital i Etiopia.

Hva skal de forske på?

Forskningen som er gjort på forsyningskjeder for medisinske varer tar ikke høyde for at de må gå fra stabile situasjoner til kriser, og tilbake til stabile situasjoner igjen uten å bryte sammen. Den tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til aktører med motstridende interesser. For eksempel ulike land, nasjonale og lokale myndigheter, eller medisinselskaper og pasienter.

Marianne Jahre og hennes kolleger vil derfor utvikle nye modeller bedre egnet til å studere det komplekse nettverket av globale forsyningskjeder. Med bedre modeller kan de finne nye måter regjeringer kan handle på for å reagere bedre og raskere i kriser. For eksempel ved å etablere og koordinere globale beredskapslagre for kritiske varer, rammeverkavtaler med leverandører, ekstra produksjonskapasitet som hurtig kan settes inn, fleksible transportløsninger eller flere leverandører av kritiske varer. MIA - SCTF skal også forske på privat offentlig samarbeid (PPP), innkjøp, ulike former for kontrakter og regulering og lovgivning.

MIA - SCTF inkluderer mer enn 20 forskere og eksperter fra Jimma University Institute of Health, Handelshøyskolen BI, St. Pauls Hospital i Etiopia og Folkehelseinstituttet (FHI), i tillegg til MIA-partnere INSEAD, Erasmus RSM og Lancaster University.

;
Du kan også se alle nyheter her.