-

BI bevilget midler til gratis kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige

5. juni 2020

Norske myndigheter har bevilget BI midler til kompetanseheving for arbeidstakere som er rammet av koronakrisen. I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og arbeidsledige.

Det er to av kursene fra BIs nyopprettede tilbud innen korte, fleksible nettbaserte kurs som i første omgang tilbys gratis. Det første starter allerede 12. juni og det andre etter sommeren.

Midlene er en del av Stortingets kompetansepakke på 190 millioner kroner, der 50 millioner er satt av til digital læring.

I utlysningen fra Kompetanse Norge og Diku understreket man viktigheten av at permitterte og arbeidsledige blir bedre rustet når de er tilbake i arbeid eller skal søke om ny jobb.

– Dette er svært gode nyheter for alle de som ufrivillig havnet på sidelinjen av arbeidslivet denne våren. Vi er også glade for å ta vår del av samfunnsansvaret med å støtte opp under tiltak som kommer disse arbeidstakere til gode. Vår ambisjon de neste månedene er å tilby studentene relevant og oppdatert kunnskap, skreddersydd for et næringsliv i omstilling, sier Lise Hammergren, divisjonsdirektør for BI Executive.   

Det er plass til 250 deltakere per kurs og plassene tildeles fortløpende gjennom førstemann-til-mølla-prinsippet. For mer informasjon om tilbudet og påmelding, se denne siden.

De to kursene er en del av en serie på tre kurs innen bærekraft. Dersom noen ønsker å ta det tredje kurset vil det være anledning til å avlegge en eksamen innen den samme serien, der man til slutt oppnår 7.5 studiepoeng.

;
Du kan også se alle nyheter her.