-

Koronakrisen endret programmer og konsepter i rekordtempo

3. juli 2020

Programutviklingen på Handelshøyskolen BI har gjennom våren blitt fremskyndet i rekordtempo for å møte den økte etterspørselen etter nye formater for kurs og programmer for faglig oppdatering.

Flere av programmene har blitt gjort i samarbeid med næringslivsaktører og noen på oppfordring fra myndighetene eller gjennom øremerkede midler. Spesielt kortere, nettbaserte kurs som gir raskt faglig påfyll eller ny kunnskap innen dagsaktuelle fagområder har opplevd en stor økning i antall søkere.

– Vi har lenge jobbet med å modernisere videreutdanningsundervisningen, og det har også vært et ønske fra staten og arbeidslivsorganisasjonene. Endringen vi har jobbet med er at undervisningen i større grad skal være basert på det som på engelsk kalles «stackability», altså at du kan bygge på med ulike kurs gjennom karrieren og tilslutt få en grad eller et certificate/sertifisering som et bevis på de programmene du har tatt, sier Jan Ketil Arnulf, Dean for Executive-programmer ved BI.

Jan Ketil Arnulf

Sammenlignet med tradisjonelle kurs med klasseromsundervisning, gjennomføres kursene online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Hvert kurs har en varighet på totalt 2-3 uker, med nettforelesninger på oppsatte tider. For å få studiepoeng må imidlertid studentene gjennomføre tre kurs i samme serie, i tillegg til å oppfylle opptakskrav til eksamensgjennomføring.

- Kompetanse og kunnskap har aldri vært viktigere enn i disse tider, og vi har sett en kraftig økning i online-studier sammenlignet med tidligere år. Tilbakemeldingene fra de første kursseriene har vært positive og mye tyder på at BI traff en nerve i markedet med sterk etterspørsel etter denne type faglig påfyll, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI

Inge Jan Henjesand


Gratis kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige

Regjeringen har vært en pådriver for å få utdanningsinstitusjonene til å utvikle fleksible kurs for alle som ufrivillig har kommet i en vanskelig situasjon, som en følge av koronakrisen. Onsdag 30. juni opplyste Kunnskapsdepartementet at de bevilger totalt 85 millioner kroner til 235 nettbaserte kurs som skal tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet. BI mottar i underkant av syv millioner kroner for å tilby 11 kurs fordelt på 2660 deltakere.

– For å gi de som har mistet jobben eller blitt permittert et utdanningstilbud, har regjeringen doblet satsingen på nettbaserte kurs. Nå kan over 13 000 arbeidsledige og permitterte bruke den ledige tiden til kompetanseheving gjennom dette tilbudet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på regjeringen.no

Mange av kursene rulles ut allerede i slutten av juni. Utdanningstilbudene spenner vidt, og fagområdene med flest kurs og deltakere er økonomi/administrasjon/ledelse, IKT/digitalisering og helse og sosialfag. Utdanningstilbudene er på videregående skolenivå, høyere yrkesfaglig nivå og universitets- og høyskolenivå. Innen høyere utdanning er det Høyskolen Kristiania, Handelshøyskolen BI, NTNU og OsloMet som har blitt tildelt mest i støtte.

- I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Dette gir en unik mulighet til å øke kompetansen innen temaer som arbeidslivet etterspør, sier Lise Hammergren, divisjonsdirektør for Executive-programmer ved BI.

Lise Hammergren


Læringselementer for finansnæringen 

I samarbeid med Finans Norge ble det denne våren utviklet et tilbud som kunne leveres raskt, digitalt og som gir studiepoeng man kan ta med i sitt framtidige yrkesliv. Målgruppen for kursene var alle ansatte i finansnæringen som ønsket et innblikk i, og en nærmere forståelse for temaene som tilbys.

- BI og finansnæringen har gjennom mange år hatt et konstruktivt og nært samarbeid. Mange ansatte i finans har tatt sin utdannelse ved BI, noe bedriftene drar nytte av hver eneste dag. I urolige tider som vi nå har opplevd med koronaepidemien viser samarbeidet seg på en ny måte. På oppfordring fra Finans Norge snudde BI seg rundt og tilbød en egen midlertidig nettside for næringen hvor læringselementer ble gjort tilgjengelig for bedriftene og de ansatte i finans. Dagens situasjon gjør digital læring svært aktuelt og det ønsker BI å legge enda mer til rette for, noe vi i finans har vært og er svært fornøyde med, sier Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

BI hadde stor påmelding i en rekke kurs, og satt en grense på 500 deltakere på kursene Prosjektledelse, Digital Forretningsforståelse for næringslivet, Bærekraft som konkurransefortrinn for næringslivet og Digital endring. Kursene startet opp etter påske og gikk helt frem til 22. juni.

- Gjennom å utvikle nye korte kurs og programmer til næringslivet gjør vi det vi kan best, som er å utvikle og levere forskningsbasert kunnskap på ulike formater og til ulike målgrupper. Dagens situasjon i arbeidsmarkedet gjør at alle arbeidstakere aktivt må tilegne seg ny kompetanse og nye ferdigheter for å kunne omstille oss raskere enn tidligere. Medarbeidere som har evnen til å omstille seg, ikke bare for å svare på bedriftens kompetansebehov, men også for å være med på å endre kompetansebasen på sin egen arbeidsplass, vil sikre at bedriften er i stand til både å møte nye utfordringer og å gripe nye muligheter i tiden fremover, sier Henjesand.

;
Du kan også se alle nyheter her.