-

BI fornyer storkontrakt for nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten

20. oktober 2020

Handelshøyskolen BI fornyer kontrakten med Helsedirektoratet for å levere nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten for en ny periode på inntil ni år.

BI har siden 2015 utviklet og levert lederutdanning for helse- og omsorgssektoren i Norge, og vil i løpet av 2021 ha utdannet mer 1000 ledere i nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

Inge Jan Henjesand

-Å kunne fortsette det tette samarbeidet med norske helsemyndigheter gjennom denne kontraktsfornyelsen er en tillitserklæring vi setter høyt, og som vi skal fortsette å etterleve gjennom det viktige samfunnsoppdraget vi tar med å utdanne ledere som kan bidra til forbedrede helsetjenester i Norge, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Utdanningen skal blant annet gjøre lederne i stand til å være veivisere for god drift, samspill med omgivelsene, mestring og dra nytte av forskning og utvikle egen og ansattes kompetanse innen innovasjon, endringsledelse og bruk av teknologi.

Full uttelling på kvalitet

Anbudet fra Helsedirektoratet ble vunnet i konkurranse med to andre tilbydere, der oppdragsgiver berømmer BI spesielt for hvordan programmet skal sørge for at studentene tilegner seg forskningsbasert kunnskap i kombinasjon med praktiske ferdigheter og verktøy i tråd med læringsmål og utfordringer.

Totalt fikk BI 100 av 100 mulige poeng under tildelingskriteriet kvalitet.

Bent Høie besøker BI. Åpning av topplederprogram for kommune og spesialisthelsetjenesten 33

- For primærhelsetjenestene så ser vi at dette er noe som bidrar til konkrete forbedringer i tjenesten, ikke minst på grunn av vektlegging av endringsledelse og innovasjon for å få frem nye måter å jobbe på som er helt avgjørende. Det er dette som er den nye virkelighetene for ledere i denne sektoren, at ting endrer seg veldig raskt, sier Helseminister Bent Høie.

Tverrfaglig samarbeid

Videreføringen av den nåværende lederutdanningen adresserer også spesifikt behovet for styrking av innovasjon i helsesektoren, forståelsen av digitalisering, tjenestedesign og ny teknologi.

-Programmet er et prakteksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid kan bidra til å ruste deltakerne for å møte utfordringer som stiller krav til kunnskap og erfaring med å lede store endringer og omstillingsprosesser med tilpasning av nye arbeidsformer, ny teknologi og organisering av tjenestene, sier Prorektor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI.

BI har gjennom mange år investert betydelig i et sterkt fagmiljø ved forskningssenteret Senter for helseledelse, og har en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren i Norge.

Gjennom flere skreddersydde utdanningsprogrammer har BI bred erfaring med innovasjon i offentlig sektor fra forskning og undervisning. Som strategisk kompetansepartner for Helsedirektoratet og KS vil BIs mål være å styrke kommunehelsetjenestens rolle i samspillet innad i helsetjenesten.

Bjørn Erik Mørk

-Samtidig som norske helsetjenester står ovenfor et komplekst utfordringsbilde som det er viktig å håndtere på både kort og lengre sikt, utfordres ledere til å utnytte handlingsrommet for forbedringer som et ledd i å nå det overordnede målet om bidrag til bedre helsetjenester for brukere og pasienter. Gjennom undervisning som bidrar til to parallelle læringsspor sikres god individuell lederutvikling og utvikling av innovative løsninger i organisasjonene deltagerne kommer fra, sier programdirektør Bjørn Erik Mørk ved Handelshøyskolen BI.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.