-

BI ansetter instituttleder for datavitenskap

6. mai 2021

Professor Wassim El-Hajj skal lede nytt initiativ for datadrevet analyse og innovasjon.

Wassim El Hajj

Leder av Institutt for datavitenskap og analyse, professor Wassim El-Hajj.

I fjor grunnla BI et nytt institutt for forskning på anvendt og teoretisk datavitenskap og statistikk. Instituttet skal bidra til undervisning, veiledning og utvikling av nye programmer og kurs.

- Datavitenskap er et nøkkelområde for Handelshøyskolen BI fremover. Det er økt etterspørsel fra både studenter og næringsliv etter kompetanse innen programmering og analytiske ferdigheter. Det forventes at etterspørselen etter nyutdannede med kunnskap innen datavitenskap vil øke i takt med næringslivets behov for verktøy og ferdigheter til å utforske den økte tilgjengeligheten av data, sier Hilde C. Bjørnland, Prorektor for fag og forskning.

Ansettelsen av professor Wassim El-Hajj som leder for det nye instituttet er en viktig milepæl i dette arbeidet.

El-Hajj er nå tilknyttet Institutt for datavitenskap ved det Amerikanske universitetet i Beirut, hvor han har vært instituttleder i flere år. Han starter i sin nye stilling på BI 1. august 2021. Han har en doktorgrad i mobile ad hoc nettverk fra Western Michigan University og har spesialisert seg innen maskinlæring, nettverksikkerhet og natural language processing (NLP).

 - Institutt for datavitenskap og analyse skal komplementere og videreutvikle styrkene til BIs eksisterende institutter ved å rekruttere forskere og studenter som vil gjøre grunnleggende bidrag til datavitenskap og utforske tverrfaglig forskning i samarbeid med sine kolleger på BI. I dette nye instituttet har vi et perfekt utgangspunkt for å lansere BIs ambisiøse planer innen datadrevet analyse og innovasjon. Jeg er veldig glad for å være en del av denne reisen, sier El-Hajj.

Han er den første professoren instituttet ansetter. De har tidligere ansatt seks postdoktorer, en førsteamanuensis og en forsker II.

Instituttet skal være et kontaktpunkt for forskere på tvers av BI som ønsker å samarbeide om ledende kunnskap om datavitenskap.

Som en del av satsingen på datavitenskap inngikk BI i fjor sommer en avtale med Simula Research Laboratory for å samarbeide om kunstig intelligens, maskinlæring og statistisk læring gjennom det nye forskningssenteret Simula@BI.

Du kan lese mer om det nye instituttet her.

;
Du kan også se alle nyheter her.