-
Forskning og faglige

Institutt for datavitenskap og analyse

Institutt for datavitenskap og analyse er et nytt institutt på BI. Vi ansetter nå forskere med bakgrunn fra statistikk, maskinlæring, statistisk læring og/eller kunstig intelligens.

Instituttet vil arbeide med både anvendt og teoretisk datavitenskap og statistikk, med sikte på publikasjoner i feltets mest anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Våre forskere vil undervise, forske og veilede studenter. Vi vil også være BIs felles kontaktpunkt for forskere fra andre institutter som ønsker å skaffe, koordinere eller samarbeide om kunnskap innen datavitenskap. 

Handelshøyskolen BI og Simula Research Laboratory har signert en samarbeidsavtale for å styrke ekspertisen på datavitenskap gjennom forskningssamarbeid, og har sammen etablert et nytt forskningssenter for datavitenskap.

Dette senteret, kalt Simula@BI, har som mål å tilrettelegge for forskningssamarbeid i datavitenskap på tvers av BI og med Simula og andre eksterne partnere.

Francesco Ravazzolo

Instituttleder Institutt for datavitenskap og analyse

Kontakt

Siri Johnsen
Administrasjonssjef

E-post: siri.johnsen@bi.no
Telefon: 952 04 710

 

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Tilknyttede forskningssentre