-

BI tildeles midler for å tilby gratis kurs til permitterte

25. juni 2021

Handelshøyskolen BI tildeles 6,2 millioner kroner fra regjeringen for tilby gratis kurs og utdanningstilbud fra høsten 2021 til permitterte, ledige og unge som står utenfor arbeidslivet.

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som fordeler pengene, og er en del av myndighetene støttetiltak til kompetanseheving for arbeidsledige som følge av Koronapandemien.

Totalt skal BI tilby 400 studieplasser innen kursene Prosjektledelse (100 plasser), Bærekraft som konkurransefortrinn (100 plasser), Digital forretningsforståelse (100 plasser), Customer Experience Management (50 plasser) og  Økonomi og forretningsforståelse (50 plasser).

Henrik Asheim med rektor

-Ved BI er vi svært glade for å kunne tilby kurs som bidrar til å øke jobbmulighetene, og som styrker tilknytningen til arbeidslivet for arbeidstakere som midlertidig står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette spesifikke kurstilbudet er i større grad rettet mot unge med lite jobberfaring og mot permitterte eller arbeidsledige, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Kusene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng og kan innpasses i BIs Bachelor of Management-grad.

-Tilbudene skal skreddersys til permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede. Unge og de med lav utdanning har det vanskeligst i arbeidsmarkedet og nå får de flere muligheter til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet igjen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding om tildelingen.

Bevilgningen til BI er en del av en større pakke på totalt 139 millioner kroner fra regjeringen for at arbeidsledige eller permitterte kan ta utdanning.

Kriteriene for tildelingen er at kursene skal være korte, fleksible, nettbaserte, samlingsbaserte eller på annen måte organisert slik at de normalt kan kombineres med jobb eller jobbsøking.

;
Du kan også se alle nyheter her.