-

BI søker fire nye prorektorer til å realisere våre strategiske ambisjoner

18. mars 2022

Handelshøyskolen BI er ute etter fire fremragende akademikere med visjoner og en motiverende lederstil til skolens nye ledergruppe, ledet av påtroppende rektor Karen Spens.

De nye prorektorene blir en del av toppledelsen og vil ha et felles ansvar for å videreutvikle BI som en handelshøyskole i verdensklasse gjennom fremragende forskning, studieprogrammer og læringsopplevelser, i nært samspill med næringsliv og offentlig sektor.  

– De nye prorektorene må være ambisiøse, dedikerte, ha utmerkede samarbeidsevner og evne til å lykkes med ledelse av endring. Som en del av toppledelsen forventer vi at de nye prorektorene har et helhetlig perspektiv og bidrar til positivt samarbeid mellom faglige ansatte, administrasjon og eksterne partnere, sier Karen Spens.  

De fire vil ha hver sine ansvarsområder, men skal i felleskap ha eierskap til BIs strategiske utvikling og være ansvarlige for å bygge opp en sterk og samlet ledergruppe. Sammen skal de sikre effektivt samarbeid, fremme innovasjon og bidra til en organisasjonskultur preget av mangfold, inkludering og støttende ledelse.  

Karen Spens begynner i sin nye stilling som rektor ved BI fra 1. august

– Det er med både stolthet og spenning at jeg tar utfordringen med å lede Norges beste handelshøyskole. BI er en veldrevet og vellykket institusjon med en fantastisk historie. Når jeg nå danner en ny ledergruppe ønsker jeg å utvikle et lag som jobber etter felles mål og prioriteringer forankret i BIs strategi.   

Karen Spens

Provost Academic Resources  

Hovedansvar for å videreutvikle en fagstab i verdensklasse med stor innvirkning på den internasjonale forskningsagendaen, studentenes læring og praksis i næringsliv og samfunn. 

Provost Student Learning  

Hovedansvar for å utvikle BIs fremtidige leveranse- og distribusjonsmodeller med varierte og student-orienterte læringsaktiviteter, fleksible læringsbaner og heldigitale versjoner av heltidsstudier. 

Provost Research and Societal Impact  
Hovedansvar for å utvikle og støtte opp under BIs forskningsambisjoner med mål om å fremme verdensledende forskning og generere anerkjent kunnskap med påvirkning på internasjonale fagmiljø, så vel som praksis i næringsliv og samfunnet for øvrig.   

Provost Academic programmes  

Hovedansvar for å videreutvikle og styrke BIs akademiske programportefølje. En kombinasjon av anerkjent forskning og arbeidslivsrelevans skal sikre at BI har internasjonalt attraktive studieprogrammer på alle nivåer.  

;
Du kan også se alle nyheter her.